Verdisetting av riksvegfergetilbudet i Norge

Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi ved Høgskolen i Bodø har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet evaluert riksvegferjetilbudet i Norge.

Les rapporten "Verdisetting av riksvegfergetilbudet i Norge" her.

For ytterligere informasjon, les Samferdselsdepartementets pressemelding av 25. juni om rapporten.