Verdivurdering av Avinor AS

Verdivurdering av Avinor AS, foretatt av Ernst & Young. Rapport av 9. september 2008.

Verdivurdering av Avinor AS, foretatt av Ernst & Young. Rapport av 9. september 2008.

Les rapporten (pdf)