Vo-prosjektets rapport 21.7.03

Rapport fra prosjektet som har vurdert tilskuddsord. til studieforbund og frittstående fjernundervisningsinst.

Rapport fra prosjekt som har vurdert tilskuddsordningene til studieforbund og frittstående fjernundervisningsinstitusjoner