Voldsoffer - Årsrapport for 2000

Voldsoffer – Årsrapport for 2000

Statistikken er tilgjengelig i excel-filer.

Fil 1: Antall saker, erstatningens størrelse, straffbare handlinger, skadelidte, skadevolder

Fil 2: Regress og tvangsgrunnlag