Vurdering av en sammenslåing/samarbeid mellom Statens jernbanetilsyn og Luftfartstilsynet

Rapport fra arbeidsgruppe med representanter fra Samferdselsdepartementet, Statens jernbanetilsyn, Luftfartstilsynet og de ansattes organisasjoner i Statens jernbanetilsyn og Luftfartstilsynet, august 2001.

Vurdering av en sammenslåing/samarbeid mellom Statens jernbanetilsyn og Luftfartstilsynet

Arbeidsgruppe med representanter fra:
Samferdselsdepartementet
Statens jernbanetilsyn
Luftfartstilsynet
De ansattes organisasjoner i statens jernbanetilsyn
De ansattes organisasjoner i luftfartstilsynet

Rapport avgitt august 2001