Vurdering av om geografisk tilknytning for et flyselskap har betydning for flyrutetilbudet i et land

Rapport av professor Frode Steen, NHH

Professor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en rapport der han vurderer om geografisk tilknytning for et flyselskap har betydning for flyrutetilbudet i et land.

Professor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en rapport der han vurderer om geografisk tilknytning for et flyselskap har betydning for flyrutetilbudet i et land.

Rapporten er en del av det forberedende arbeidet med et strategidokument for norsk luftfart. Mer om arbeidet med strategien

Rapport: Vurdering av om geografisk tilknytning for et flyselskap har betydning for flyrutetilbudet i et land (pdf)