Vurdering av program og tiltak for å redusere problematferd og utvikle sosial kompetanse

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Vurdering av program og tiltak for å redusere problematferd og utvikle sosial kompetanse

En faggruppe har vurdert program og tiltak for å redusere problematferd og utvikle sosial kompetanse.

Rapporten finnes som PDF-dokument.