Vurdering av program og tiltak for å redusere problematferd og utvikle sosial kompetanse

Vurdering av program og tiltak for å redusere problematferd og utvikle sosial kompetanse

En faggruppe har vurdert program og tiltak for å redusere problematferd og utvikle sosial kompetanse.

Rapporten finnes som PDF-dokument.