WTO-dokumenter

Oppdatert oktober 2006

WTO-dokumenter

Dokumenttjenesten på WTOs offisielle hjemmeside
Ved å klikke deg inn på følgende link kommer du inn på forsiden på dokumenttjenesten på WTOs internettsider. Her vil du ha tilgang til omfattende dokumentasjon om WTO, som blant annet omfatter tekstene til WTO-avtalen og dens mange og omfattende vedlegg, samt alle offisielle WTO-dokumenter som utarbeides i forbindelse med den løpende møtevirksomheten.

Brukerveiledning for søkemotoren Documents Online
Dokumenttjenesten på WTOs hjemmeside har en avansert søkemotor. Ved å klikke på Documents Online får du opp en denne søkemotoren. Herfra kan du på ulike måter finne frem til det du er på jakt etter. En av måtene er Simple Search. Her gjelder det å ha riktig dokumentsymbol for å finne det du er ute etter. Men hva betyr egentlig Document symbol? Ved å klikke på spørsmålstegnet til høyre for feltet får du frem en liste over alle WTOs organer/dokumentserier. Eksempelvis står General Council øverst (WTOs hovedråd). Klikker du deg inn på General Council kommer symbolet for hovedrådets dokumentserie opp i søkefeltet. Hvis du da klikker Search får du opp en kronologisk liste over alle dokumenter under hovedrådet.

Tematisk oversikt over handelsområdene
For en mer popularisert fremstilling av de ulike arbeidsområdene i WTO anbefales det å gå inn på Trade topics under dokumenttjenesten.