Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

WTO. Historikk

WTO - Historikk

Før annen verdenskrig fantes ingen organisasjon eller avtale som ga regler og samarbeidsordninger for internasjonal økonomi og handel. Det var et stort antall bilaterale avtaler, og de enkelte lands myndigheter kunne selv innføre tiltak de mente var nødvendige for å ivareta sine økonomiske interesser. Dette ble ofte brukt til å beskytte landets egen produksjon mot konkurranse utenfra - i form av importbegrensende tiltak, løpende nedskrivning av valutaer og lignende. Ofte lå svært kortsiktige hensyn til enkeltnæringer til grunn. Resultatet ble en ond sirkel som de fleste tapte på, med økonomiske nedgangstider og massearbeidsledighet som følge.

Disse erfaringene gjorde at en rekke land i 1944 møttes i Bretton Woods i New Hampshire i USA – de såkalte Bretton Woods-forhandlingene - som tok sikte på å etablere spilleregler både for handel og økonomisk politikk. Forhandlingene førte blant annet til opprettelsen av Verdensbanken og Det internasjonale pengefond (IMF). På handelsområdet strandet forhandlingene på motstand i den amerikanske kongressen. Man endte derfor opp med Generalavtalen om tolltariffer og handel (GATT) i stedet for en internasjonal organisasjon for handel (ITO). GATT var først og fremst et formelt bindende rammeverk hvor partene var enige om gjensidige forpliktelser om tollreduksjoner for varer sammen med grunnleggende handelsprinsipper. GATT ble undertegnet 30. oktober 1947 og trådte i kraft 1. januar 1948. Norge var med fra starten.

Det multilaterale handelssystemet har utviklet seg gjennom åtte såkalte "runder". De tidlige rundene konsentrerte seg om tollreduksjoner for industrivarer. Fra og med Tokyo-runden på 1970-tallet utviklet avtaleverket seg etter hvert til også å inneholde regler på områder som tekniske handelshindringer, importlisensiering, subsidier, antidumping m.m. Uruguay-runden på 80- og 90-tallet var en milepæl i utviklingen av det multilaterale handelssystem. WTO ble etablert 1. januar 1995. Man fikk utviklet et regelverk for tjenestehandelen basert på de samme prinsipper som for varehandelen. Det ble likeledes fremforhandlet en egen landbruksavtale. Det ble utarbeidet et regelverk for beskyttelse av intellektuelle rettigheter knyttet til handel (TRIPS), og tvisteløsningssystemet ble vesentlig styrket. Tollen på industrivarer ble redusert til under fire prosent i gjennomsnitt. Etableringen av WTO markerte samtidig avslutningen av Uruguay-runden.

Forhandlingsrunder

Emne

Ant. deltakerland

1947 Genève

Toll

23

1949 Annecy

Toll

13

1951 Torquay

Toll

38

1956 Genève

Toll

26

1960-1961 Dillon-runden

Toll

26

1964-1967 Kennedy-runden

Toll og anti-dumping

62

1973-1979 Tokyo-runden

Toll og ikke-tariffære handelshindringer

102

1986-1993 Uruguay-runden

Alle tidligere områder samt tjenester, immaterielle rettigheter, tekstiler, landbruksvarer og etablering av WTO

123

2001- Doha-runden

Alle tidligere områder med et overbærende fokus på utvikling