Historisk arkiv

Brosjyre om 3-årig yrkesfaglærerutdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fagarbeider eller håndverker? Lyst til å jobbe som lærer i yrkesfag?

Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen er et høgskoletilbud for fagarbeidere som vil bli lærere eller instruktører i bedrift.

Det trengs flere dyktige lærere på yrkesfag i videregående opplæring!

Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen er et høgskoletilbud for fagarbeidere som vil bli lærere eller instruktører i bedrift.

Opptakskrav er fag-/svennebrev eller tilsvarende, minimum to års yrkespraksis og generell studiekompetanse/vurdert realkompetanse.

Utdanningen er fleksibel, delvis nettbasert og kan tas på deltid.

Lenke til brosjyre om yrkesfaglærerutdanning

 

Publikasjonsnr: F 4256.

Offentlige institusjoner kan bestille publikasjoner hos DSS:

http://publikasjoner.dep.no

E-post publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Bestilling for privat sektor/publikum
Fagbokforlaget ivaretar løssalg og abonnementsordninger for privat sektor/publikum. Kunder kan bestille offentlige publikasjoner ved å benytte en av følgende bestillingskanaler:

Web: www.fagbokforlaget.no/offpub

E-post: offpub@fagbokforlaget.no

Ordretelefon: 55 38 66 00

Faks: 55 38 66 01