Nett-tv

Illustrasjonsbilde av Oslo

IMF: Norge har et solid økonomisk fundament

Pressemelding 08.06.2023

Det internasjonale valutafondet (IMF) presenterte i dag sin årlige vurdering av norsk økonomi og norsk økonomisk politikk. En delegasjon fra IMF har den siste uken hatt møter med norske myndigheter, akademiske miljøer, finansinstitusjoner og partene i arbeidslivet. Den endelige rapporten vil bli lagt frem for IMFs styre senere i år.

Nett-tv

Bergstø, Støre og Vedum står bak hvert sitt bord i Vandrehallen i Stortinget.

Enighet om 105 millioner kroner til aktivitet og utvikling i Øst-Finnmark

Pressemelding 07.06.2023

Regjeringspartiene er blitt enige med SV på Stortinget om en aktivitetspakke for Øst-Finnmark på til sammen 105 millioner kroner i 2023. Midlene skal legge til rette for arbeidsplasser og et godt tilbud for folk i Øst-Finnmark.

Vindmøller på Fosen

Regjeringens arbeid med oppfølging av Fosen-dommen

Tidslinje

11. oktober 2021 avsa Høyesterett dom i saken om utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen. Etter Høyesteretts dom startet Olje- og energidepartementet en prosess for å gjøre om de aktuelle konsesjonsvedtakene, slik at reindriftens rettigheter etter artikkel 27 i konvensjonen om sivile og politiske rettigheter blir ivaretatt.

Hånd som holder en smartelefon med nødvarselmelding på skjermen

Nasjonal test av nødvarsel – høy lyd på mobiler i hele landet

Pressemelding 31.05.2023

I midten av juni blir Nødvarsel på mobil testet mot publikum i hele Norge. Onsdag 14. juni rundt klokken 12.00 blir det gjennomført en fullskala test av det nye varslingssystemet.

Nyheter og pressemeldinger

Regjeringen Støre