Samarbeid ved løslatelse fra fengsel

Justis- og beredskapsdepartementet har på vegne av regjeringen inngått avtale med KS om samarbeid ved løslatelse fra fengsel. Avtalen skal bidra til å forebygge kriminalitet og hindre utenforskap etter løslatelse fra fengsel. Dette er viktig både for den løslatte og for samfunnsøkonomien.

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, og Tor Mikkel Wara undertegner avtalen i Justis- og beredskapsdepartementet.
Til toppen