Collage av mennesker som arbeider i regjeringskvartalet

Aktuelt nå

Nett-tv

Nordisk seminar om inkludering av utsatte unge

Digitalt nordisk seminar om inkludering av utsatte unge

Se sendingen: Torsdag 15. september arrangerte Arbeids- og inkluderingsdepartementet digitalt seminar om inkludering av utsatte unge i arbeid, utdanning og samfunnsliv. Seminaret er en del av Norges formannskapsprogram for Nordisk Ministerråd i 2022.

Statsråd Gjelsvik får rapporten frå utvalsleiaren

Tok i mot rapporten frå personvernkommisjonen

26.09.2022: Personvernkommisjonen leverte måndag utredninga om forholda for personvernet i Noreg til kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Trygve Slagsvold Vedum

En ny budsjettvirkelighet med store inndekningsbehov

18.09.2022: I 2023 øker utgiftene i statsbudsjettet betydelig på viktige områder. Selv om staten også får høyere inntekter neste år, øker utgiftene mer. Samlet sett får vi derfor et inndekningsbehov i statsbudsjettet for neste år på flere titalls milliarder kroner. Dette skjer samtidig som oljepengebruken må reduseres av hensyn til økonomien og den kraftige prisveksten.

Fra avstemningen i FN der et stort flertall tok avstand fra Russlands angrep på Ukraina. Foto: FN

Verdens viktigste politiske møteplass

19.09.2022: – Russlands krig i Ukraina og de mange sammensatte krisene i verden kaster mørke skygger over FNs generalforsamling i år. Men vår tids største utfordringer kan bare løses i fellesskap, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

'

Regjeringens strømtiltak

20.09.2022: Regjeringen har innført en rekke midlertidige støtteordninger som hjelp til å håndtere de rekordhøye strømprisene gjennom vinteren. Her får du en oversikt over alle støtteordningene og hvor mye som er bevilget.

Grått kartutsnitt av Europa med Ukraina framhevet i blått.

Angrepet på Ukraina

Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022. På denne siden finner du innhold om krigen i Ukraina og konsekvenser for Norge:

Regjeringen Støre