Collage av mennesker som arbeider i regjeringskvartalet

Aktuelt nå

Nett-tv

Nordisk seminar om inkludering av utsatte unge

Digitalt nordisk seminar om inkludering av utsatte unge

Se sendingen: Torsdag 15. september arrangerte Arbeids- og inkluderingsdepartementet digitalt seminar om inkludering av utsatte unge i arbeid, utdanning og samfunnsliv. Seminaret er en del av Norges formannskapsprogram for Nordisk Ministerråd i 2022.

Fra avstemningen i FN der et stort flertall tok avstand fra Russlands angrep på Ukraina. Foto: FN

Verdens viktigste politiske møteplass

19.09.2022: – Russlands krig i Ukraina og de mange sammensatte krisene i verden kaster mørke skygger over FNs generalforsamling i år. Men vår tids største utfordringer kan bare løses i fellesskap, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Trygve Slagsvold Vedum

En ny budsjettvirkelighet med store inndekningsbehov

18.09.2022: I 2023 øker utgiftene i statsbudsjettet betydelig på viktige områder. Selv om staten også får høyere inntekter neste år, øker utgiftene mer. Samlet sett får vi derfor et inndekningsbehov i statsbudsjettet for neste år på flere titalls milliarder kroner. Dette skjer samtidig som oljepengebruken må reduseres av hensyn til økonomien og den kraftige prisveksten.

Næringsminister Jan Christian Vestre står på scenen i Marmorhallen sammen med representanter fra trepartssamarbeidet.

3 milliarder til å trygge arbeidsplasser og forsterke energiomstillingen

16.09.2022: Krigen i Europa bidrar til ekstraordinært høye strømpriser i deler av Norge. Selv om det går svært godt i norsk økonomi, forteller flere bedrifter at de sliter med strømregningen. Derfor har regjeringen lagt fram en pakke med blant annet lånegarantier og en ny energitilskuddsordning for næringslivet som skal hjelpe strømintensive bedrifter i en overgangsperiode.

'

Regjeringens strømtiltak

20.09.2022: Regjeringen har innført en rekke midlertidige støtteordninger som hjelp til å håndtere de rekordhøye strømprisene gjennom vinteren. Her får du en oversikt over alle støtteordningene og hvor mye som er bevilget.

Grått kartutsnitt av Europa med Ukraina framhevet i blått.

Angrepet på Ukraina

Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022. På denne siden finner du innhold om krigen i Ukraina og konsekvenser for Norge:

Regjeringen Støre