Collage av mennesker som arbeider i regjeringskvartalet

Aktuelt nå

Nordiske flagg.

Norge vertskap for nordiske statsministermøter i Oslo

14.08.2022: Forsvarssamarbeid, havets helse og grønn omstilling står på dagsorden når alle de fem nordiske statsministrene møtes i Oslo mandag. Tysklands forbundskansler Olaf Scholz deltar også i deler av programmet.

Jente i vindu

Oppnemner ekspertgruppe for barn i fattige familiar

12.08.2022: Regjeringa har i dag oppnemnt ei ekspertgruppe som skal foreslå tiltak som gir barn som veks opp i fattigdom betre levekår og som førebyggjer at fattigdom går i arv.

En av løvestatuene foran Stortinget

Redegjørelse om strømsituasjonen

08.08.2022: Olje- og energiminister Terje Aasland holdt en redegjørelse for de parlamentariske lederne på Stortinget om strømsituasjonen 8. august 2022. Les redegjørelsen her.

Næringsminister Jan Christian Vestre

Vil gjøre det enklere å registrere enkeltpersonforetak

08.08.2022: Næringsministeren foreslår endringer i reglene for enkeltpersonforetak og Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF). Forslagene vil blant annet gjøre det enklere å registrere enkeltpersonforetak og skal gjøre det enklere for kunder og leverandører å vite hva slags selskap det er.

Bilde av barn som skriver

Skal gi barn og unge betre hjelp

01.08.2022: Frå i dag får kommunane ei tydeleg plikt til å samordne tenestetilbodet til barn. Denne plikta og fleire andre lovendringar skal bidra til tettare samarbeid mellom barnehagar, skular, barnevern, Nav, helsetenester og sosialtenester.

Grått kartutsnitt av Europa med Ukraina framhevet i blått.

Angrepet på Ukraina

Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022. På denne siden finner du innhold om krigen i Ukraina og konsekvenser for Norge:

Regjeringen Støre