Nett-tv

Se sendingen her

Fremleggelse av statsbudsjettet for 2024

Pressemelding

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 legges frem fredag 6. oktober kl. 09:00. Finansminister Trygve Slagsvold Vedums pressekonferanse starter kl. 12:00 i R5.

Tog på skinner på Dovrebanen.

Dovrebanen: Foreslår mellombels støtteordning for godstogselskap som er råka etter brukollapsen ved Ringebu

Pressemelding 29.09.2023

– Den økonomiske situasjonen er kritisk for fleire aktørar i bransjen etter at jernbanebrua over Lågen i Ringebu kollapsa. Som tidlegare varsla, foreslår regjeringa no overfor Stortinget å etablere ei mellombels støtteordning for godstogselskap som ikkje kan frakte gods på Dovrebanen i perioden strekninga er stengt for trafikk, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Nett-tv

Se sendingen her

Med grønn industri skal vi bygge landet videre

Pressemelding 28.09.2023

Regjeringens grønne industriløft skal ta oss gjennom den største omstillingen norsk økonomi har sett i moderne tid. Statsminister Jonas Gahr Støre, næringsminister Jan Christian Vestre og landbruks- og matminister Geir Pollestad lanserte 28. september et oppdatert veikart som gir løypemelding i det grønne industriløftet, og hvordan regjeringen ytterligere vil øke tempoet i den grønne omstillingen i næringslivet.

Familie i stue

Fosterforeldre får klagerett

Nyheit 25.09.2023

No får fosterforeldre klagerett på rammevilkåra for fosterheimsoppdraget. Det betyr at vedtak som barnevernstenesta fattar om til dømes storleiken på den økonomiske godtgjeringa og omfanget av avlasting kan klagast på til statsforvaltar.

Kvinnelig bonde i fjøs.

Les innspillene til dyrevelferdsmeldingen

Nyhet 20.09.2023

Regjeringen arbeider med å legge frem en ny stortingsmelding om dyrevelferd. Det har vært avholdt flere innspillsmøter og innnspillsrunder.

Fossen i Hønefoss

Regjeringa med nye økonomiske støttetiltak etter ekstremvêret

Nyheit 19.09.2023

Den kommunale skjønnsmiddelordninga blir midlertidig utvida slik at kommunane får dekt utgifter i samband med opprydding. Regjeringa justerer også ordninga for produksjonssvikt slik at bønder kan få tilskot når dei haustar korn som er øydelagt av flaum.

Nyheter og pressemeldinger

Regjeringen Støre