Emilie Enger Mehl  og Harald Sunde gir hverandre et håndtrykk mens Mehl holder Totalberedskapskommisjonens rapport.

Mehl mottok Totalberedskapskommisjonens rapport

Pressemelding 05.06.2023

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mottok mandag 5. juni Totalberedskapskommisjonens rapport.

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol står på en brygge med vann og skog i bakgrunnen.

Regjeringen sier ja til nytt Mjøssykehus

Pressemelding 05.06.2023

Regjeringen har besluttet å si ja til nytt Mjøssykehus lokalisert i Moelv i Innlandet. Når sykehuset står klart, vil det gi et betydelig styrket tilbud for innbyggerne i Innlandet. Samtidig vil sykehuset i Elverum få mer aktivitet enn det som lå i forslaget fra Helse Sør-Øst.

Vindmøller på Fosen

Regjeringens arbeid med oppfølging av Fosen-dommen

Tidslinje

11. oktober 2021 avsa Høyesterett dom i saken om utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen. Etter Høyesteretts dom startet Olje- og energidepartementet en prosess for å gjøre om de aktuelle konsesjonsvedtakene, slik at reindriftens rettigheter etter artikkel 27 i konvensjonen om sivile og politiske rettigheter blir ivaretatt.

Hånd som holder en smartelefon med nødvarselmelding på skjermen

Nasjonal test av nødvarsel – høy lyd på mobiler i hele landet

Pressemelding 31.05.2023

I midten av juni blir Nødvarsel på mobil testet mot publikum i hele Norge. Onsdag 14. juni rundt klokken 12.00 blir det gjennomført en fullskala test av det nye varslingssystemet.

Nyheter og pressemeldinger

Regjeringen Støre