Collage av mennesker som arbeider i regjeringskvartalet

Nett-tv

Se sendingen her

Regjeringen inviterer til frokostseminar om kjønnsbalanse i norsk næringsliv

Nyhet 07.12.2022

Næringsminister Jan Christian Vestre og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen inviterer 12. desember kl. 08.30 til åpent frokostseminar om bedre kjønnsbalanse i ledelsen i norske selskaper.

Olje- og energiminister Terje Aasland presenterte forslag til prekvalifiseringskriterier, kvalitative kriterier samt tildelings-, auksjons- og støttemodell under en pressekonferanse i Marmorhallen i Oslo 6. desember 2022.

Regjeringen går videre i sin satsing på havvind

Pressemelding 06.12.2022

Regjeringen har store ambisjoner for utviklingen av vindkraft til havs i Norge og tar sikte på å lyse ut første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord innen utgangen av første kvartal 2023. Regjeringen ønsker tett dialog med havvindnæringen og andre brukere av havet når utlysningsdokumentene skal utarbeides, og ber nå om innspill til blant annet prekvalifisering, auksjonsmodell og støtteordning.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

66 millioner til havinnovasjon

Pressemelding 05.12.2022

– Innovasjonsprosjektene som nå får støtte vil på ulike måter bidra til å utvikle fremtidens blå næringsliv og skape arbeidsplasser over hele landet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Statsråden taler foran en stor skjerm med illustrasjoner relatert til datasikkerhet.

Regjeringen vil gi PST flere hjemler for å avdekke ekstremisme, etterretning og terrorplanlegging

Pressemelding 02.12.2022

Regjeringen foreslår å gi Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hjemmel til å lagre data fra åpne kilder på nett for å levere analyser og etterretningsvurderinger. Forslaget er viktig for å avdekke nye trusler og håndtere den nye sikkerhetssituasjonen.

'

Regjeringens strømtiltak

Artikkel 25.11.2022

Regjeringen har innført en rekke midlertidige støtteordninger som hjelp til å håndtere de rekordhøye strømprisene. Her får du en oversikt over alle støtteordningene og hvor mye som er bevilget.

Grått kartutsnitt av Europa med Ukraina framhevet i blått.

Angrepet på Ukraina

Tema

Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022. På denne siden finner du innhold om krigen i Ukraina og konsekvenser for Norge.

Nyheter og pressemeldinger

Regjeringen Støre