Om PDF-filer på regjeringen.no

Det legges ut PDF av regjeringens dokumenter til Stortinget (St.meld., Ot.meld., St.prp. og Ot.prp.) og Norges offentlige utredninger (NOU) på regjeringen.no.

Det er lagt ut PDF-versjoner av regjeringdokumenter og NOUer fra og med sesjon 2002-2003.

Brukerne av regjeringen.no har meldt et behov for å laste ned hele dokumenter, samt kunne referere til elektroniske dokumenter på tilsvarende måte som trykksaken, og det er disse behovene som er ivaretatt i Pdf-filene. Samtidig er et behov for at filene ikke skal kunne endres ivaretatt med en viss beskyttelse av dokumentet.

Hvilken versjon av Acrobat kan man bruke?

Alle dokumenter kan åpnes med Acrobat 5.0 eller nyere. Denne versjonen kan, i følge statistikken for brukere av regjeringen.no, benyttes av over 99% av brukerne. Nyeste versjon av Adobes program for lesing av PDF-filer, Acrobat Reader, kan lastes ned fra en lenke her på regjeringen.no.

Dersom dokumentet åpnes med versjon 5 av Acrobat Reader, kommer et varsel om at noen funksjoner ikke kan benyttes, men dette har ingen betydning i forhold til de bruksområder som er meldt fra regjeringen.no`s brukere.

Hva kan gjøres med dokumentene i PDF-formatet?

Ved bruk av Acrobat Reader kan brukeren lese dokumentet, skrive ut hele eller deler, markere og kopiere, lagre innhold som TXT-fil og en kan søke etter ord eller deler av ord i hele dokumentet.

Ved bruk av full versjon av Acrobat kan man markere tekst, sette inn kommentarer, samle kommentarer og lagre dokumentet med disse kommentarene. Tekst og kommentarer kan leses av andre brukere med Acrobat Reader.

Bokmerker kan ikke legges inn.

Programmet kan hentes gratis ved å klikke på ikonet nedenfor.

last ned acrobat reader

Får du problemer med å åpne dokumentet i PDF-format bør du åpne Adobe Acrobat Reader før du klikker på lenken "Dokumentet i pdf-format".

For å søke i PDF- dokumentet etter bestemte ord, gjør du følgende:
Åpne dokumentet og hold pekeren på musen på toppen av dokumentet.
Trykk Ctrl + F.
Fyll inn ordet du vil søke etter i boksen, og trykk på søk.