Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innholdstyper på regjeringen.no

Redaksjonelle retningslinjer for noen viktige innholdstyper.

Hva er hensikten med en artikkel?

Sidetypen artikkel brukes til ulike formål på regjeringen.no. Artikler brukes blant annet for å gi innsikt i departementets arbeid med et tema eller en sak.

Ikke publiser en ny artikkel dersom

 • innholdet ikke har en tydelig hensikt og målgruppe
 • innholdet allerede finnes på regjeringen.no
 • innholdet tilhører og finnes på nettsidene til en underliggende/ekstern virksomhet

Oppfølging, måling og vedlikehold

 • Artikler skal kvalitetssikres minimum hvert halvår.
 • Er innholdet fortsatt viktig og riktig? Hvis ikke, skal artikkelen oppdateres eller slettes.

 

Veiledninger for publiserere (lukket område)

Tema- og landingssider ser like ut og har omtrent den samme funksjonaliteten. I motsetning til temasider, kan landingssider brukes til tidsavgrensede programmer eller politiske satsingsområder.

Temastrukturen hjelper brukerne til å finne det de er på jakt etter selv om de ikke kjenner til departementenes fag- og ansvarsområder. Nye temasider opprettes av DSS etter en helhetsvurdering.

Hva kjennetegner en landingsside?

 • Kan brukes til tidsavgrensede programmer eller politiske satsingsområder 
 • Tilbyr kontekstuell navigasjon og kan brukes til komplekst innhold som ikke lar seg formidle i én enkel artikkel 

Hva kjennetegner en temaside?

 • Samlet inngang som gir oversikt over all relevant informasjon om et tema
 • Gir innsikt ved å legge til rette for videre navigering til dokumenter, underliggende temaer og annen relevant innhold som kan gi dybdekunnskap 
 • Løfter fram innhold som er av interesse og/eller har nytteverdi for brukerne

 

 For publiserere på regjeringen.no:

Hva kjennetegner en nyhet/pressemelding?

Sidetypene brukes til å informere om dagsaktuelle saker og hendelser.

Ikke publiser noe som en nyhetssak dersom

 • innholdet direkte dupliserer annet innhold på regjeringen.no
 • innholdet er av mer tidløs karakter. Da bør du heller vurdere en artikkel under relevant tema

Plassering og synlighet

Vurder om du skal gjøre nyhetssaken synligere ved å løfte den frem på departementsforsiden og/eller en temaside.

Veiledninger for publiserere (lukket område)

 

Til toppen