Dato

Vi skriver datoer slik: 03.09.2017. Vi skriver tidsspenn med tankestrek, uten mellomrom, slik: 2013–2017.
Les mer:
Til toppen