Forbokstav

Departementsnavn og lignende skrives med én stor forbokstav. Det heter Justis- og beredskapsdepartementet og Statsministerens kontor. Det heter også for eksempel «Nordisk råd». Titler skrives med liten forbokstav (direktør, departementsråd). Kongen skrives med stor K bare når man refererer til institusjonen, som «Kongen i statsråd». Statsrådet skrives med liten forbokstav, selv om Kongen i statsråd skrives med stor K. Lover skrives med liten forbokstav (straffeloven, kjøpsloven); unntaket er Grunnloven og de lovene som har et egennavn som førsteledd, som Svalbardloven og Finnmarksloven.
Til toppen