Høringssvar

Vi kan skrive høringssvar eller høringsuttalelse. For å unngå forvirring hos leseren, er det best å holde seg til bare én av delene, velg da gjerne høringssvar, som er kortest. Nynorsk: høyringssvar.
Til toppen