Høyest

høyst

Ordet «høyest» brukes sammenlignende: Dette huset er høyest. Ordet «høyst» brukes ikke sammenlignende: Det kan høyst være tolv medlemmer i styret.
Til toppen