Ovenfor

overfor

«Ovenfor» brukes om noe som er høyere opp enn noe annet: Som nevnt i teksten ovenfor. «Overfor» brukes om ting som er stilt rett mot hverandre, og også i overført betydning: Vi står overfor et problem.
Til toppen