Prosent

Ikke bruk % eller pst. i vanlig tekst – skriv prosent fullt ut med bokstaver. Prosenttegnet % kan brukes i grafer og tabeller.
Til toppen