Tankestrek

Det skal være mellomrom foran og etter tankestrek når den brukes foran og etter innskutt tekst. Når tankestreken brukes for å angi intervall, skal det ikke være mellomrom. Eksempel: Utvalget eksisterte 2008–2011.
Les mer:
Til toppen