Regjeringen i arbeid

Betegnelsen regjeringen brukes i dagligtale med to betydninger; om kollegiet samlet under Kongens ledelse i statsrådsmøte, og om kollegiet samlet under statsministerens ledelse i regjeringskonferanse. I Norge blir de fleste beslutningene i den utøvende makt tatt av den enkelte statsråd som ansvarlig for sitt departement. Ikke sjelden vil sakene først bli drøftet i regjeringskonferanse under statsministerens ledelse. De beslutningene som en statsråd ikke har fullmakt til å fatte selv, blir formelt tatt av Statsrådet - det vil si av regjeringen samlet som Kongens råd. Alle slike saker blir først drøftet i regjeringskonferanse.

Regjeringen Solberg i statsråd på Slottet. Kongen og Kronprinsen sitter ved enden av bordet.

Statsråd

Statsrådsmøte holdes normalt fredag kl. 11.00 i Statsrådssalen på Det kongelige slott i Oslo. Sakene er på forhånd politisk gjennomdrøftet i regjeringen, senest i forberedende statsråd under regjeringskonferansen dagen før. Det forekommer derfor ikke drøftelser i statsrådsmøtene, men Kongen kan stille spørsmål ved sakene.

Regjeringen Solberg sittende rundt møtebordet i regjeringskonferansen 23. april 2018 i Glacisgata 1 i Oslo.

Regjeringskonferanse

Regjeringen møtes normalt en gang i uken til regjeringskonferanse på Statsministerens kontor, vanligvis på torsdag. Som første sak i regjeringskonferansen holdes forberedende statsråd. Før regjeringskonferansene og etter statsråd møtes regjeringen til lunsj på Statsministerens kontor. Her kan saker drøftes mer uformelt, ofte i forkant av eventuell regjeringsbehandling.

Kva skjer ved eit regjeringsskifte?

Ei regjering må ha eit parlamentarisk grunnlag på Stortinget. Stortingsfleirtalet har difor avgjerande innverknad både når ei regjering blir skipa, og når ho går av. Skipinga av ei ny regjering tek til når ein sitjande statsminister søkjer avskil og kongen har gitt ein annan i oppdrag å skipe ny regjering.

Til toppen