Kunnskap gir muligheter for alle

Vi tar et historisk løft for etter- og videreutdanning av lærere i dag, fordi ingenting betyr mer for å løfte elevenes læring i fremtiden. Kunnskap gir sosial mobilitet og er avgjørende for å gjøre Norge mer robust.

Regjeringen gjennomfører en stor satsing på kunnskap. Kunnskap gir fremtidsmuligheter for den enkelte, uansett bakgrunn, og danner grunnlaget for sosial mobilitet i samfunnet. Kunnskap er avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet for fremtiden.

En stor satsing på forskning, gjennom både offentlig og privat sektor, vil legge grunnlaget for fremtidens arbeidsplasser i en globalisert verden. 

Ingenting betyr mer for elevenes læring enn læreren. Regjeringen gjennomfører et lærerløft. Visjonen er å gjøre yrket så attraktivt at de beste kandidatene søker seg til læreryrket. Kompetanseheving, nye karriereveier og en bedre grunnopplæring skal gjøre læreryrket mer utfordrende og mer givende.

Regjeringen gjennomfører et yrkesfagsløft. Det norske samfunnet vil i årene som kommer ha et stort behov for fagutdannet arbeidskraft. Yrkesfagene må styrkes på sine egne premisser, og innsatsen mot frafall forsterkes.

En høyere utdanning fundert på kvalitet gir oss kompetente arbeidstakere. Kvalitet i forskningen legger grunnlaget for nye innovasjoner som skaper trygge arbeidsplasser. I en globalisert verden blir kunnskap et stadig viktigere verktøy i den internasjonale konkurransen mellom landene.

Regjeringen vektlegger en stor satsing på kunnskap som avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft og bygge landet for fremtiden.

I de relaterte artiklene og i nyhetsstrømmen nedenfor kan du lese mer om regjeringens satsing på kunnskap.

Viser 1-20 av 85 treff.

 • Styrker fagskolene og fagskolestudentene

  02.12.2016 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Det skal bli enklere for de som går på fagskole å studere videre ved høyskoler og universitet. I tillegg skal fagskolene få en pott på 35 millioner kroner for å utvikle kvaliteten på utdanningene.

 • Alle september- og oktoberbarn fikk barnehageplass

  13.11.2016 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Denne høsten fikk 9800 barn som fyller ett år i september og oktober rett til barnehageplass. Ferske tall viser at alle barna fikk plass.

 • Flere tar lærerutdanning

  27.10.2016 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  3723 studenter startet i høst på en lærerutdanning. Det er om lag 400 færre enn i fjor, men en økning på over 1300 lærerstudenter siden 2008.

 • Løfter barnehagens arbeid med mangfold og de yngste

  20.10.2016 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  I dag sender kunnskapsministeren forslag til ny rammeplan for barnehagen på høring. Han vil blant annet styrke barnehagens arbeid med de yngste barna, med mangfold, med måltider, med mobbing og med språk.

 • Fra 33 til 21 statlige universiteter og høyskoler

  14.10.2016 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Høyskolene i Hedmark og Lillehammer slår seg sammen fra nyttår under navnet Høgskolen i Innlandet. - Med denne fusjonen faller svært mange brikker på plass i det som er den største reformen i universitets- og høyskolesektoren på over 20 år, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 • 252 millionar til ny femårig lærarutdanning

  06.10.2016 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  I statsbudsjettet for 2017 føreslår regjeringa å bruke 252 millionar kroner på innføringa av ny femårig lærarutdanning.

 • Yrkesutdanningene skal fornyes

  21.09.2016 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil fornye innholdet i yrkesfagene. Våren 2016 leverte fem yrkesfaglige utvalg sine rapporter og anbefalinger.

 • Nettside mot mobbing

  25.08.2016 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  «Barnet mitt blir mobbet, hva gjør jeg?» Dette og en rekke andre spørsmål får du svar på ved å klikke deg inn på nettstedet nullmobbing.no.

 • Mer realfag på timeplanen i høst

  21.08.2016 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Fra i høst får elever på barneskolen én ekstra time i naturfag. I tillegg skal 155 ungdomsskoler over hele landet tilby koding som valgfag.

 • Flere får barnehageplass

  03.08.2016 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Denne uken har mange norske ettåringer sin aller første dag i barnehagen. − Som forelder skal du kunne føle deg trygg på at barnet ditt blir tatt godt vare på og får utvikle seg gjennom lek og trygge opplevelser, sier fungerende kunnskapsminister Elisabeth Vik Aspaker.

 • Slik blir den nye lærerutdanningen

  07.06.2016 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Lærere på barnetrinnet skal bli eksperter på begynneropplæring, og skal ta deler av praksisen sin i barnehage. Lærere på 5. til 10. trinn skal ha fordypning i to til tre skolefag - og kan ta deler av praksisen i videregående skole.

 • Regjeringen lanserer havstrategi

  30.05.2016 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Statsministerens kontor

  - Norge er i omstilling. Mulighetene som ligger i havet skal skape nye, trygge arbeidsplasser, sier statsminister Erna Solberg. Når regjeringen nå lanserer en ny havstrategi, er målet å være i førersetet i den globale utviklingen.

 • Vil heve ambisjonene for forskningen

  02.05.2016 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Norske forskningspublikasjoner innenfor medisin og helsefag siteres relativt ofte, men langt sjeldnere enn danske. Det kommer fram i forskningsbarometeret for 2016. - Vi må lære av dem som lykkes for å bli bedre, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 • Vil fornye og forbedre fagene i skolen

  15.04.2016 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg skal skolens brede dannelsesoppdrag få en tydeligere plass i skolehverdagen.

 • Over 1000 nye lærere i barneskolen

  29.03.2016 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Fra høsten får alle kommuner tilskudd til å ansette flere lærere på 1. til 4. trinn. - Tilsammen er det bevilget nærmere 800 millioner kroner i 2016 til økt lærertetthet for de yngste elevene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 • Fra utenforskap til ny sjanse

  15.06.2016 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Meldingen inneholder tiltak som skal gi voksnes bedre muligheter til å styrke sin kompetanse, øke mulighetene deres til å delta i opplæring og få sin medbrakte kompetanse godkjent.

 • 100 millionar til realfagsatsing i skolen

  07.10.2015 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa føreslår å bruke over 100 millionar kroner på nye tiltak mot realfagsproblemet i skolen.

 • Styrker universitet og høgskolar

  07.10.2015 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa legg fram eit budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling gjennom oppgradering av bygg, nye rekrutteringsstillingar og studieplassar. Regjeringa vil samstundes styrke arbeidet med å få på plass ein ny og betre struktur i universitets- og høgskolesektoren.

 • Forsking for omstilling

  07.10.2015 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Kunnskap blir stadig viktigare for konkurranseevne og verdiskaping i næringslivet. Forsking og utvikling (FoU) er ein føresetnad for ei vellykka omstilling av norsk økonomi. Difor aukar regjeringa løyvingane til FoU med 2,1 milliardar kroner i 2016.

 • Rekordsatsinga på studentbustader held fram

  07.10.2015 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa held fram satsinga på studentbustader og styrker samstundes kjøpekrafta til studentane. - Ei styrkt studiestøtte og fleire rimelege studentbustader er viktige tiltak for ein betre studentøkonomi, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.