Levende lokaldemokrati

Vi skal fornye og forbedre lokaldemokratiet i dag, slik at større og mer robuste kommuner kan løse fremtidens velferdsoppgaver bedre. Større og mer robuste kommuner kan få større oppgaver og mer ansvar i fremtid

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomføre en kommunereform. Større og mer robuste kommuner kan få større oppgaver og ta mer ansvar enn dagens kommuner. Fylkesmannens mulighet til å overprøve lokale folkevalgte forsamlinger må begrenses.

Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner. Større frihet til å finne lokalt tilpassede løsninger vil øke kvaliteten på velferdstjenestene.

Regjeringen vil endre inntektssystemet slik at kommunene får beholde en større del av verdiskapingen der hvor verdiene skapes.

Du kan lese mer om hva regjeringen gjør for å skape et levende lokaldemokrati i nyhetsstrømmen nedenfor.

Viser 1-10 av 64 treff.

 • Styrker det kommunale selvstyret

  16.06.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Nye lovbestemmelser gir kommunene sterkere rettigheter dersom det oppstår uenighet mellom stat og kommuner om avgjørelser som angår kommunene. - Vi styrker lokaldemokratiet og det kommunale selvstyret i saker der de er uenige med statlige virksomheter om hvordan regelverk skal forstås, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Nye oppgaver til kommunene

  05.04.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Vi ønsker sterke kommuner og levende lokaldemokratier der makt og ansvar ligger nær dem beslutningene angår. Derfor flytter vi flere oppgaver til kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Støtte til infrastruktur i nye kommuner

  05.04.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Over hundre kommuner skal bygge ny kommune, og det er mye som skal på plass. Vi gir nå sammenslåtte kommuner mulighet for ekstra tilskudd for å knytte den nye kommunen bedre sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Nye kommuner og fylkeskommuner for bedre velferd og sterkere lokalsamfunn

  05.04.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Kommunereformen handler om å sikre gode velferdstjenester i hele landet, nå og i fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag legger Kommunal- og moderniseringsdepartementet fram tre proposisjoner for Stortinget om kommune- og regionreform.

 • Sterke kommuner gir tryggere velferd for fremtiden

  05.04.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Kommunereformen handler om å sikre folk gode velferdstjenester der de bor, nå og i fremtiden. Vi gjør nå den største endringen i kommunestrukturen på femti år, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Går inn for deling av Tysfjord kommune

  20.03.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen går inn for å dele Tysfjord kommune i Nordland, som en del av kommunereformen. Regjeringen vil foreslå at nordøstsiden slås sammen med Narvik og Ballangen som kommunestyret i Tysfjord ønsket sammenslåing med, mens sørvestsiden av kommunen slås sammen med Hamarøy for å ivareta det lulesamiske miljøet. Sametinget er enige i forslaget om deling av kommunen.

 • Ny rapport viser status i Kommune-Norge

  17.03.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Norske kommuner utgjør en bærebjelke i velferdssamfunnet vårt, men det er stor variasjon i hvordan sentrale oppgaver som pleie og omsorg, skole og samfunnsplanlegging ivaretas, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå mottatt en ny forskningsrapport som gir et situasjonsbilde av kommunesektoren i Norge.

 • 10 millioner til forenkling av utmarksforvaltningen

  14.03.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut 10 millioner kroner til kommuner som ønsker å arbeide med forenkling av utmarksforvaltningen. - Vi må gjøre de enklere å skape arbeidsplasser og verdier i utmarkskommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • 11 fylkesmannsembeter fra 2019

  10.03.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Når kommuner og fylker endrer grenser, må også staten tilpasse seg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kongen i statsråd har vedtatt ny struktur for fylkesmannsembetene. Fra 1. januar 2019 får vi 11 fylkesmannsembeter.

 • Et enklere regelverk for medvirkning i kommunene

  10.03.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Det er viktig at eldre, unge og personer med funksjonsnedsettelse blir involvert i kommunenes virksomhet og får anledning til å delta i lokaldemokratiet. Nå samler vi reglene om disse gruppenes rett til å bli hørt i én og samme lov, det vil gjøre det enklere for både brukerne og kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.