Levende lokaldemokrati

Vi skal fornye og forbedre lokaldemokratiet i dag, slik at større og mer robuste kommuner kan løse fremtidens velferdsoppgaver bedre. Større og mer robuste kommuner kan få større oppgaver og mer ansvar i fremtid

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomføre en kommunereform. Større og mer robuste kommuner kan få større oppgaver og ta mer ansvar enn dagens kommuner. Fylkesmannens mulighet til å overprøve lokale folkevalgte forsamlinger må begrenses.

Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner. Større frihet til å finne lokalt tilpassede løsninger vil øke kvaliteten på velferdstjenestene.

Regjeringen vil endre inntektssystemet slik at kommunene får beholde en større del av verdiskapingen der hvor verdiene skapes.

Du kan lese mer om hva regjeringen gjør for å skape et levende lokaldemokrati i nyhetsstrømmen nedenfor.

Viser 1-10 av 26 treff.

 • Hof og Holmestrand søker om sammenslåing

  19.12.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Hof og Holmestrand søkte fredag 18. desember om å slå seg sammen til én kommune. - Jeg vil gratulere politikerne i Hof og Holmestrand med godt lederskap. En ny, sammenslått kommune vil få kraft til å skape positiv utvikling og gode tjenester til innbyggerne i hele den nye kommunen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Videre arbeid med kommunereformen

  28.10.2015 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I dag sendte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ut et brev til alle landets kommunestyrer. En viktig oppgave for de nye folkevalgte er å sørge for at innbyggerne har gode barnehager og skoler, gode helse- og omsorgstjenester og attraktive lokalsamfunn. Kommunereformen er en unik mulighet til å diskutere hvordan vi kan få dette til, også i et framtidsperspektiv.

 • Én million kroner til trøndelagsfylkenes arbeid med sammenslåing

  03.07.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Alle fylkeskommunene som deltar i regionreformen får støtte til utredning og informasjonsarbeid.

 • Fylkeskommunene inviteres til å ta nabopraten

  02.07.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunereformen er godt i gang over hele landet. Nå blir også fylkes¬kommunene invitert med i arbeidet. - Jeg vil at fylkeskommunene skal vurdere muligheten for å slå seg sammen med nabofylker, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Vil inspirere kommunene til å tenke nytt om lokaldemokratiet

  30.06.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Kommunepolitikere over hele landet er i gang med å diskutere nye kommuner. Det gir oss en gyllen anledning til å utvikle lokaldemokratiet. I dag presenterer vi en samling gode eksempler, verktøy og metoder, som skal inspirere kommunene til å forbedre lokaldemokratiet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Rammeavtale for gjennomføring av innbyggerhøringer på plass

  24.06.2015 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - God informasjon, involvering og høring av innbyggernes meninger er viktig i kommunereformen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. For å gjøre det enkelt for kommunene å gjennomføre innbyggerundersøkelser har departementet inngått rammeavtale med Opinion AS.

 • Ny veileder for kommunal behandling av små vindkraftanlegg

  29.05.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunene skal nå selv behandle søknader om småskala vindkraftanlegg etter plan- og bygningsloven. For å hjelpe kommunene i dette arbeidet, har Olje- og energidepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet nå utarbeidet en veileder.

 • Første sammenslåing i kommunereformen

  24.04.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  24. april vedtok Kongen i statsråd at Stokke, Andebu og Sandefjord blir én kommune fra 1. januar 2017. - Gratulerer med godt lokalt arbeid, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Kommunereform styrker lokaldemokratiet

  09.04.2015 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Dagens oppgaver og morgendagens utfordringer for kommunene krever noe annet enn gårsdagens løsninger.

  Av: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

 • Sier ja til Gråkallen Vinterpark i Trondheim kommune

  25.03.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner godkjenner utbygging av Gråkallen Vinterpark. - Jeg støtter Trondheim kommune i at det er viktig med en bynær vinterpark som aktiviserer barn og unge, sier Sanner.