Levende lokaldemokrati

Vi skal fornye og forbedre lokaldemokratiet i dag, slik at større og mer robuste kommuner kan løse fremtidens velferdsoppgaver bedre. Større og mer robuste kommuner kan få større oppgaver og mer ansvar i fremtid

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomføre en kommunereform. Større og mer robuste kommuner kan få større oppgaver og ta mer ansvar enn dagens kommuner. Fylkesmannens mulighet til å overprøve lokale folkevalgte forsamlinger må begrenses.

Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner. Større frihet til å finne lokalt tilpassede løsninger vil øke kvaliteten på velferdstjenestene.

Regjeringen vil endre inntektssystemet slik at kommunene får beholde en større del av verdiskapingen der hvor verdiene skapes.

Du kan lese mer om hva regjeringen gjør for å skape et levende lokaldemokrati i nyhetsstrømmen nedenfor.

Viser 1-10 av 58 treff.

 • Går inn for deling av Tysfjord kommune

  20.03.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen går inn for å dele Tysfjord kommune i Nordland, som en del av kommunereformen. Regjeringen vil foreslå at nordøstsiden slås sammen med Narvik og Ballangen som kommunestyret i Tysfjord ønsket sammenslåing med, mens sørvestsiden av kommunen slås sammen med Hamarøy for å ivareta det lulesamiske miljøet. Sametinget er enige i forslaget om deling av kommunen.

 • Ny rapport viser status i Kommune-Norge

  17.03.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Norske kommuner utgjør en bærebjelke i velferdssamfunnet vårt, men det er stor variasjon i hvordan sentrale oppgaver som pleie og omsorg, skole og samfunnsplanlegging ivaretas, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå mottatt en ny forskningsrapport som gir et situasjonsbilde av kommunesektoren i Norge.

 • 10 millioner til forenkling av utmarksforvaltningen

  14.03.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut 10 millioner kroner til kommuner som ønsker å arbeide med forenkling av utmarksforvaltningen. - Vi må gjøre de enklere å skape arbeidsplasser og verdier i utmarkskommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • 11 fylkesmannsembeter fra 2019

  10.03.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Når kommuner og fylker endrer grenser, må også staten tilpasse seg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kongen i statsråd har vedtatt ny struktur for fylkesmannsembetene. Fra 1. januar 2019 får vi 11 fylkesmannsembeter.

 • Et enklere regelverk for medvirkning i kommunene

  10.03.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Det er viktig at eldre, unge og personer med funksjonsnedsettelse blir involvert i kommunenes virksomhet og får anledning til å delta i lokaldemokratiet. Nå samler vi reglene om disse gruppenes rett til å bli hørt i én og samme lov, det vil gjøre det enklere for både brukerne og kommunene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Styrker det kommunale selvstyret

  10.03.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Et nytt lovforslag skal gi kommuner sterkere rettigheter dersom det oppstår uenighet mellom stat og kommuner om avgjørelser som angår kommunene. - Vi styrker det kommunale selvstyret og kommunenes rettigheter i saker der de er uenige med statlige virksomheter om hvordan regelverk skal forstås, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Historisk gode driftsresultater i kommunene

  03.03.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunenes økonomiske resultater i 2016 ser ut til å være de beste på mange år. - Gode overskudd gir kommunene rom til å investere og sikre gode velferdstjenester, og styrke den økonomiske bærekraften i kommunen. Sunn økonomi er viktig og det er gledelig at resultatene fra 2016 ser ut til å bli gode, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Nett-tv

  Regjeringen vil skape levende byer og distrikter i hele landet

  17.02.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Lenge har den offentlige debatten vært preget av at by settes opp mot land. Det mener jeg er et feilspor. Vi trenger både bærekraftige byer og sterke distrikter for å trygge fremtidens velferd, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Nytt prosjekt for å styrke lokaldemokratiet i kommuner som skal slå seg sammen

  30.01.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Det er viktig å legge til rette for et sterkt og levende lokaldemokrati når flere kommuner skal bygge en ny kommune sammen. Derfor inviterer vi nå kommuner med vedtak om å slå seg sammen til et nytt prosjekt om lokaldemokrati, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 • Gjer det enklare å starte innbyggjarforslag

  19.01.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Moglegheita for å fremje innbyggjarforslag på nett og mobiltelefon gjer at folk enklare kan ta opp saker og bli høyrt, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.