Regjeringen vil bygge landet

Gode velferdstjenester og konkurransekraft for næringslivet krever effektive og sikre infrastrukturer for elektronisk og fysisk transport med høy kvalitet.

Dette løses både med tilrettelegging for god konkurranse, økte bevilgninger og en vilje til å nye drifts- og gjennomføringsmodeller i samferdselssektoren. Gjennom en slik satsing vil regjeringen skape nye bo- og arbeidsmarkedsregioner og sikre næringslivet nødvendig konkurransekraft. Dette vil også sikre gode kollektivløsninger som gjør at byene kan vokse og klimautslippene gå ned.

Regjeringens tiltak og resultater på viktige områder:

Elektronisk kommunikasjon - Post - Kyst - Luftfart - Jernbane og kollektivtransport - Bompenger - Veg - Infrastrukturfond

I nyhetsstrømmen nedenfor kan du lese mer om hva regjeringen gjør for å bygge landet.

Viser 1-10 av 143 treff.

 • Regjeringens konkurranse om smartere transport i gang: 100 millioner kroner i premiepotten

  10.11.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lanserte i dag konkurransen Smartere transport i Norge. - Jeg ønsker kreative og konkrete forslag til grønne mobilitetstjenester bygget på ny og smart teknologi. Målet er enklere reisehverdager og effektive transportløsninger. Vi har lagt 100 millioner kroner i premiepotten, som går til 1, 2 eller 3 vinnere, sier Solvik-Olsen.

 • Oppgradert E105 mellom Kirkenes og Murmansk åpnet

  29.09.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  I dag åpnet Russlands visetransportminister Sergej Aristov og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen oppgradert E105 mellom Kirkenes og Murmansk. Prosjektet er et resultat av samarbeid mellom veimyndighetene fra begge land over flere tiår og er et konkret uttrykk for nordområdesatsing og brubygging mellom naboene i grenseområdet.

 • Muligheter for kostnadsreduksjon og økt samfunnsnytte for nye veiprosjekter på E6 og E16 skal kartlegges

  18.08.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er viktig å bygge ut nye motorveistrekninger for å bedre framkommeligheten og styrke trafikksikkerheten. Samtidig er vi i er opptatt av å få mest mulig vei for pengene. Prosjektene E6 Ringebu - Otta og E16 Slomarka - Herbergåsen - Nybakk har hatt store kostnadsøkninger og for å kartlegge mulighetene for å redusere kostnadene eller øke samfunnsnytten ønsker vi å trekke på kompetansen til både Statens vegvesen og Nye Veier, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Nye konseptutvalgutredninger i Sør-Trøndelag og Tromsø

  27.06.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Jeg er glad for at vi nå skal gjennomføre konseptutvalgutredninger for veitransportutfordringer i Orkdalsregionen i Sør-Trøndelag og for veisystemet i Tromsø-regionen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Nett-tv

  Vil gjøre det enklere å bygge bredbåndsnett i hele landet

  06.06.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet

  Regjeringen vil gjøre det enklere og billigere å legge bredbånd i hele landet. Forslaget til nye regler som nå sendes på høring vil bidra til økt digitalisering av Norge og mer forutsigbare rammebetingelser for alle ledningsaktører.

 • Enklere bilimport

  01.06.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi har nå gjort det enda enklere for bilentusiaster å importere drømmebilen! Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen etter at Vegdirektoratet i dag har satt ikraft nye regler for import av kjøretøy fra USA, Canada og annet EØS-land.

 • Rekordmange søknader til tiltak mot barnefattigdom

  19.05.2017 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  Aldri før har flere søkt på Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, som i år er på 193,4 millioner kroner. Nå er det klart hvilke tiltak som får støtte til å legge til rette for at flere barn og unge kan delta på sosiale arenaer.

 • Digitalisering og ny teknologi vil gi bedre og grønnere transporthverdag – nytt Mobilitets- og teknologiråd skal være en pådriver

  24.03.2017 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde i dag sitt første møte med det nye Mobilitets- og teknologirådet. Han la samtidig frem hovedtrekkene i en ny teknologistrategi for transportsektoren.

 • Regelendringer for en mer velfungerende jernbanesektor

  16.12.2016 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringen satser på jernbane. Vi ønsker å styrke tilbudet til reisende og næringslivet, og sikre at de stadig høyere bevilgningene til jernbanen blir brukt mest mulig effektivt. Det er viktig at aktørene i markedet kan konkurrere på likeverdige vilkår, samtidig som vi kan være trygge på at sikkerheten er god. Med regelverksendringene vi nå innfører, sørger vi for å ivareta begge disse hensynene i en reformert sektor, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • På høyring: Regjeringa vil modernisere drosjeregelverket

  09.12.2016 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Drosjenæringa får med dette framlegget eit regelverk som er enklare og betre tilpassa dagens behov og ny teknologi. Drosjenæringa vil stå betre rusta til å utvikle nye og meir kunderetta tenester og driftsformer. Det er viktig å styrkje interessene til passasjerane, og å legge til rette for effektivisering, forenkling og reduserte kostnader for næringa.