Å

Personregister "Norges regjeringer siden 1814"

Forkortelser

 

Aaboen, Jan (1944-)
stsekr FIN 1991-1994

Aabrek, Kjell Gjøstein (1901-1967)
stsekr SMK 1958-1963, stsekr SMK 1963-1965

Aagesen, Håvard (1966-)
pol rådg UD (utv) 2000-2001

Åkerhielm, Johan Gustaf Nils Samuel (1833-1900)
um s-n 1889

Aall, Jacob jr. (1809-1879)
stsekr 1863-1879kst str RevD 1873-1875kst str JD 1874
kst str FIN 1875kst str RevD 1875kst str FIN 1875
kst str RevD 1875-1879

Aall, Niels (1769-1854) 
rr 4. Dep 1814str 4. Dep 1814, medl OverprK 1814

Åmland, Torkil (1966-)
stsekr ArbD 2013, stsekr ASD 2014-2015,
kst stsekr JD (innv og integr) 2017

Aamo, Bjørn Skogstad (1946-)
pers sekr KAD 1971-1972, stsekr FIN 1973-1976,
stsekr FIN 1976-1979, stsekr FIN 1986-1989,
stsekr SMK 1990-1993

Åmås, Knut Olav (1968-)
stsekr KUD og FAD 2013, stsekr KUD 2014

Aanerud, Anne Marie (1985-)
pol rådg LMD 2012-2013

Aanes, Maria Hoff (1977-)
stsekr BLD 2013-2014

Aanes, Sigbjørn (1981-)
stsekr SMK 2013-

Aarrestad, Sven (1850-1942)
str LD 1906-1907, str LD og RevD 1907-1908

Aarset, John-Ragnar Kvam (1973-)
pol rådg KRD 2004-2005, stsekr SD, FKD og FAD 2013,
stsekr KMD 2014-2015

Aarseth, Geir (1946-)
stsekr FAD (adm) 1989, stsekr AAD 1990

Aarstad, Hans Jørgensen (1878-1954)
str LD 1928-1931

Årstad, Søren Tobias (1861-1928)
str FIN 1900-1901, str S 1901-1902, str JD 1902-1903

Aarvik, Egil (1912-1990)
str SOS 1965-1971

Aas, Even (1961-)
pol rådg UD (hs) 1993-1994, stsekr UD (hs) 1994-1996

Aas, Per Kristian (1949-)
pers sekr LD 1983-1985, stsekr LD 1985-1986

Aas-Hansen, Astri (1970-)
pol rådg JD 2005-2007, stsekr JD 2007-2011,
stsekr JD 2011-2013

Aasen, Bjørn Martin (1944-)
stsekr SOS 1986-1987, stsekr SOS 1990-1992

Aasen, Åshild Marianne Bendiktsen - se Bendiktsen, Åshild Marianne

Åsheim, Veronica Pedersen (1990-)
pol rådg NFD (fi) 2017-

Aasland, Lasse (1926-2001)
stsekr SD 1971-1972, stsekr FD 1974-1976

Aasland, Tora (1942-)
str KD (f og h utd) 2007-2012kst str KD 2008, også str BLD 2010-2011

Aasland, Aaslaug (1890-1962)
kons str SOS 1945-1948, kst sjef SOS 1948,
str SOS 1948-1951, str SOS 1951-1953

Aasmundstad, Svein (1935-2012)
stsekr SD 1979-1980

Aasrud, Rigmor (1960-)
stsekr HOD 2005-2008, stsekr HOD 2008-2009,
str FAD 2009-2013, også str KKD (ki) 2009 og AID (arb) 2009,
også nord samarbm 2009-2013, også str ArbD 2010-2011

Aastad, Kjersti (1980-)
pol rådg KUD 2014-2015, pol rådg KUD 2015-2016

Aasvik, Siv Larssen (1978-)
vik pol rådg KUD 2011

Aavatsmark, Ivar (1864-1947)
str FD 1919-1920, str FD 1921-1923