D

Personregister "Norges regjeringer siden 1814"

Forkortelser

 

Dahl, Walter Scott (1839-1906)
str ID 1888, også sjef for JD 1888, str JD 1888-1889

Dahle, Elisabet (1967-)
stsekr KD (b og gr oppl) 2011-2013

Dahll, Lars Christian (1823-1908)
str ArmD 1884

Dale, John (1940-)
stsekr MD 1983-1984

Dale, Jon Georg (1984-)
stsekr SD, FKD og FAD 2013, stsekr SD 2014, stsekr FIN 2014-2015,
str LMD 2015-

Dale, Tord (1978-)
pol rådg BLD 2009, pol rådg HOD 2010-2012, kst stsekr HOD 2011,
pol rådg FKD 2012-2013

Dalen, Gunnar (1952-)
vik pol rådg LD 1998-2000

Dankertsen, Kjell Magne (1938-)
pers sekr SD 1971-1972

Dankertsen, Turid (1940-)
pers sekr KUD 1978-1979

Darre-Jenssen, Hans Jørgen (1864-1950)
str ArbD 1910-1912

Darre-Jenssen, Worm Hirsch (1870-1945)
str ArbD 1926-1928

Davidsen, Pål Arne (1979-)
stsekr UD 2013

Dawes, Karl Friedrich Griffin (1861-1941)
str FD 1907-1908

Devold, Kristin Margrethe Krohn (1961-)
str FD 2001-2005

Diesen, Andreas Melchior Seip (1881-1958)
adm SOS 1940

Diriks, Christian Adolph (1775-1837)
delt str 1814, str 3. Dep 1814-1817, også sjef for 2. Dep 1815-1816,
str 2. Dep 1817, str 3. Dep 1817, str 3. Dep og 2. Dep 1818,
str 2. Dep/JD 1818-1825, str KUD 1825-1836, str KUD 1836

Diriks, Christian Ludvig (1802-1873)
kst str RevD 1856, tilf str RevD 1857, tilf str PoD 1861

Ditlev-Simonsen, Per (1932-)
str FD 1989-1990

Djupedal, Øystein Kåre (1960-)
str UFD 2005, str KD 2006-2007

Dokken, Ståle (1959-)
pers sekr SMK 1989

Douglas, Ludvig Wilhelm August (1849-1916)
um s-n 1895-1899

Dragland, Per (1924-2017)
stsekr FIN 1964-1965

Dramdal, Torun (1960-)
stsekr DUH 1989, stsekr UD (bist) 1990

Drogseth, Arne Gulbrand (1893-1973)
pers sekr HanD 1946-1947, stsekr HanD 1947,
stsekr IndD 1947-1951, kst str IndD 1951

Due, Frederik Gottschalck Haxthausen (1796-1873)
stsekr S 1822-1841, kst str S 1828, kst str S 1836
kst str S 1837, stm 1841-1844,
stm 1844-1856, stm int 1852, stm int 1852-1853
stm 1856-1858, stm int 1857

Dugstad, Bodil Skjånes (1927-)
stsekr KUD 1973-1975

Dyring, (Theodor) Teddy (1916-1975)
stsekr LD 1963

Dyrkorn, Kari Mette (1947-)
pers sekr KAD 1985-1986

Dysjaland, Margrete (1980-)
pol rådg LMD 2016-

Dørum, Odd Einar (1943-)
str SD 1999, str JD 1999-2000, str JD 2001-2005

Daae, Ludvig (1829-1893)
str ArmD 1884-1885

Dåvøy, Laila (1948-)
pers sekr KVD 1989, pers sekr KKD 1990stsekr KKD 1990,
str AAD 1999-2000, str BFD 2001-2005