G

Personregister "Norges regjeringer siden 1814"

Forkortelser

 

Gabrielsen, Ansgar (1955-)
str NHD 2001-2004, str HD 2004, str HOD 2004-2005

Gabrielsen, Hans Julius (1891-1965)
kons str Finnm 1945

Gadgil, Arvinn E. (1980-)
vik pol rådg UD (utv) og MD 2008-2009,
pol rådg UD (utv) 2009-2012, pol rådg UD (utv) 2012,
stsekr UD (utv) 2012-2013

Garben, Baltazar Nicolai (1794-1867)
tilf str int 1852, tilf str int 1852-1853, tilf str int 1857

Garberg, Audun (1972-)
pol rådg MD 2009-2012, pol rådg MD 2012-2013

Garmann, Kari Dybwad Gram (1945-)
pers rådg KAD 1981-1985

Gaup, Johanne N. (1950-)
stsekr KAD (kom) 1997, stsekr KRD 1998-2000

Gelius, Einar (1959-)
stsekr KRD 2000-2001

Georgsen, Kaj-Martin (1973-)
pol rådg FIN 2001-2005

Gerhardsen, Einar Henry (1897-1987)
stm 1945, stm 1945-1951, stm 1955-1963,
stm 1963-1965

Gerhardsen, Mina (1975-)
pol rådg SMK 2005-2009, stsekr SMK 2009-2012,
stsekr KUD 2012, stsekr KUD 2012-2013

Gerhardsen, Tove Astri Strand - senere Strand, Tove Astri (1946-)
pers sekr HSD 1976-1977, pers sekr FIN 1979-1981,
stsekr FIN 1981, str SOS 1986-1989,
str AAD 1990-1992

Geving, Ole Morten (1974-)
stsekr FIN 2007-2009, stsekr FIN 2009-2010

Ghanizadeh, Ahmad (1961-)
stsekr BLD 2012-2013

Gierløff, Fredrik Wang (1984-)
pol rådg HOD 2013-, kst stsekr HOD 2016-2017

Giil, Håkon (1943-)
stsekr OED 1997-1999

Giske, Elias (1927-)
pers sekr FID 1973

Giske, Trond (1966-)
str KUF 2000-2001, str KKD 2005-2009, også str BLD 2008,
også str JD 2009, str NHD 2009-2013

Gisvoll, Kåre (1930-)
stsekr HSD 1972-1973

Gitmark, Helga (1929-2008)
str MD 1973

Gjengedal, Hildegunn (1968-)
vik pol rådg LMD 2009-2010

Gjerde, Bjartmar Alv (1931-2009)
str KUD 1971-1972, str KUD 1973-1976,
også nord samarbm 1973-1976, str IndD 1976-1978,
str OED 1978-1980, også nord samarbm 1976-1980

Gjerde, Herlof (1936-)
stsekr FID 1972

Gjerløw, Berit Øksnes (1959-)
stsekr KD og KUF (ki) 2001, stsekr KKD 2002-2005

Gjertsen, Astrid (1928-)
str FAD 1981-1986

Gjesdal, Tor (1909-1973) 
presseråd 1941-1945

Gjesteby, Kari (1947-)
pers sekr FAD 1974-1976, stsekr KUD 1976-1978,
stsekr FIN 1979-1981, str HSD 1981,
stsekr UD 1986-1988, str JD 1990-1992

Gjærevoll, Olav (1916-1994)
str SOS 1963, str SOS 1963-1965, str LPD 1971-1972,
str MD 1972

Gjønnes, Jon Kjell (1931-)
pers rådg KAD 1979-1981, pers rådg KAD 1981

Gjønnes, Kåre (1942-)
str LD 1997-2000, også nord samarbm 2000

Glad, Christian (1794-1866)
tilf str int 1861

Glomstein, Ivar (1946-)
pers sekr FD 1981-1985

Godal, Bjørn Tore (1945-)
str UD (hs) 1991-1994, også fung um 1993-1994,
um 1994-1996, um 1996-1997, str FD 2000-2001

Godal, Ingvald Åsmund (1934-)
stsekr MD 1972-1973, stsekr MD 1973

Graham, Sylvi (1951-)
stsekr UD (u) 2004-2005

Gram, Bjørn Arild (1972-)
stsekr FIN 2005-2007

Gram, Gregers Winther Wulfsberg (1846-1929)
stm S 1889-1891, stm S 1893-1895, stm S 1895-1898

Gramnæs, Katrine (1974-)
pol rådg KD (b og gr oppl) 2012, pol rådg KD 2012-2013

Gramstad, Kristine (1978-)
stsekr FKD 2011-2013

Granli, Leif (1909-1988)
str LD 1963-1965

Granli, Petter Kristian (1954-)
pers sekr IndD 1983

Grannes, Susanne Bratli (1966-)
pol rådg FD 1996-1997

Gregussen, Otto (1956-)
pol rådg FID 1992-1994, stsekr FID 1994-1996,
str FID 2000-2001

Greve, Gottfred H. (1924-2005)
pers rådg IndD 1984-1985

Greve, Tim (1926-1986)
pers sekr UD 1956-1960

Grimstad, Erlend Trygve (1967-)
pol rådg OED 1997-1999, stsekr OED 1999-2000,
stsekr LMD 2013

Grimstad, Per Ø. (1934-)
stsekr IndD 1986-1988, stsekr ND 1988-1989

Groseth, Torolv (1950-)
stsekr JD 1997

Groth, Marianne Eikvåg (1981-)
pol rådg (vikar) UFD 2005, stsekr SMK 2016-

Grue, Per Harald (1943-)
pers sekr LD 1974-1976, pers sekr LD 1976-1978

Grydeland, Bjørn Trygve (1949-)
strsekr 1992-2001

Græger, Nina (1965-)
pol rådg NOE 1996

Grøndahl, Kirsti Kolle (1943-)
str KUD 1986-1988, str DUH 1988-1989

Grønnevet, Leiv (1943-)
stsekr FID 1981-1984

Grønn-Hagen, Karen (1903-1982)
str FFD 1963

Grønseth, Finn (1951-)
stsekr SHD (sos) 1996, stsekr SHD (sos) 1996-1997

Grønvold, Nina Tangnæs (1969-)
stsekr KUF 2001, stsekr HOD 2012-2013

Grønaas, Olaf Marcelius (1905-1986)
stsekr FID 1954-1955, stsekr FID 1955-1960

Gulati, Himanshu (1988-)
stsekr JD 2013-2014, stsekr SMK 2014-, også stsekr KD 2016-

Gulbrandsen, Håkon Arald (1969-)
stsekr UD (utv) 2007-2009

Gulbrandsen, Jan Erik (1938-2007)
stsekr MD 1974-1975

Gulbrandsen, Øistein (1943-2000)
stsekr FAD 1978-1979

Guldvog, Arnfinn (1913-1983)
stmsekr 1947-1948, stmsekr 1951-1955,
stmsekr 1955-1956

Gullvåg, Steinar (1946-)
pers sekr SD 1986-1988, pers rådg KAD 1988-1989

Gundersen, Mette (1972-)
stsekr KKD 2005-2007

Gundersen, Oscar Christian (1908-1991)
str JD 1945-1951, str JD 1951-1952,
str HSD 1962-1963, str JD 1963-1965

Gundersen, Tore Magnus (1952-)
pol rådg UD (u) 1993-1996, pol rådg UD (u) 1996-1997

Guran, Ragnar (1950-2012)
pers sekr HSD 1979-1981

Gustaf - senere Gustaf V av Sverige (1858-1950)
visekonge 1884

Gustavsen, Laila (1973-)
stsekr ASD 2005, stsekr AID 2006-2008, stsekr AID 2008-2009

Gustavsen, Terje Moe (1954-)
stsekr SMK 1997, str SD 2000-2001

Guttelvik, Ottar Brage (1953-)
stsekr FIN 1995-1996

Gyldenstolpe, August Louis Fersen (1849-1928)
um s-n 1904-05

Gøthe, Odd Christian (1919-2002)
stsekr FIN 1952-1955, stsekr IndD 1955-1958

Göthner, Maria Kristine (1990-)
pol rådg KUD 2016-

Gaarden, Sverre (1934-)
stsekr SOS 1986