N

Personregister "Norges regjeringer siden 1814"

Forkortelser

 

Nadheim, Erik (1954-)
pers sekr JD 1992, pol rådg JD 1992-1995

Nakken, Johannes Martin (1950-)
stsekr FID 1997-1999

Nalum, Fredrik Anton Martin Olsen (1854-1935)
str ArbD 1916-1920, str KUD 1921-1923, str LD 1921

Navarsete, Liv Signe (1958-)
pol rådg SHD (sos) 1999-2000, str SD 2005-2009,
str KRD 2009-2013

Nerheim, André (1976-)
pol rådg AD 2013

Nerheim, Inger Karin (1954-)
stsekr NOE (nær) 1996, stsekr NHD 1997

Ness, Randi (1983-)
pol rådg FIN 2009-2013

Ness, Steinar Gudmund (1959-)
stsekr MD 1989-1990, pol rådg KD 1997-1999,
pol rådg KRD 1999

Nessheim, Erik (1939-)
stsekr SMK 1981-1986

Nielsen, Carsten Tank (1818-1892)
kst str MarD 1884

Nielsen, Sivert Andreas (1916-2004)
stsekr FD 1955-1958

Nielsen, Sven (1883-1958)
kons str 1940-1945, kst sjef for FD 1940str HanD 1945,
medl regj deleg 1945 - sjef for ArbD og SkD

Nilsen, Arne (1924-)
str KAD 1978-1979, str SOS 1979-1981, str SOS 1981

Nilsen, Benedicte Staalesen - tidligere Staalesen, Benedicte (1983)
pol rådg SMK og UD (EØS-EU) 2013-2015,
pol rådg UD (EØS-EU) 2015-2016, pol rådg UD (EØS-EU) 2016-2017

Nilsen, Harry (1941-)
pers sekr FD 1976-1978

Nilsen, Peder (1846-1921)
str ArbD 1893-1895, str ArbD 1895-1897, str S 1897

Nilsen, Ragnhild Berg (19xx-)
vik pol rådg UD (EØS-EU) 2016, vik pol rådg UD (EØS-EU) 2016-2017,
pol rådg UD (EØS-EU) 2017-

Nilsen, Tom-Christer (1969-)
stsekr SMK 2015-2016, stsekr SD 2016-

Nilssen, Magnus (1871-1947)
str ArbD 1928

Nissen, Rasmus Tønder (1822-1882)
str KUD 1874-1876, str int S mai 1875, str int S juli 1875,
str S 1876-1877, str KUD 1877-1880, str KUD 1880,
str S 1880- 1881, str int S 1881, str KUD 1881-1882

Nistad, Astrid Marie (1938-)
stsekr OED 1986-1989

Norbom, Jon Ola Hauger (1923-)
stsekr FIN 1967-1969, str FIN 1972-1973

Nord, Mette (1959-)
stsekr SMK 2012-2013

Nordbø, Eldrid (1942-)
pers sekr SOS 1971, stsekr SMK 1986-1989,
str UD (hs) 1990-1991

Nordbø, Rasmus Mathias (1915-1983)
stsekr LD 1948-1951, str LD 1951-1955

Nordén, Robert Fredrik (1926-1998)
stsekr SD 1960-1961

Nordheim-Larsen, Kari (1948-)
str UD (bist) 1992-1996, også kst sjef for BFD 1993-1994,
str UD (bist) 1996-1997

Nordli, Odvar (1927-2018)
str KAD 1971-1972, stm 1976-1981

Nordlund, Britt Skinstad (1941-)
pers sekr FID 1989-1990

Nordrum, Ivar Arne (1962-)
pol rådg OED 1999-2000

Nordrum, Siv (1958-)
stsekr SMK 2001-2005

Nordset, Oddbjørn Karmhus (1946-)
stsekr LD 1983-1985

Nordtug, Julia Sanna Maria Brännstrøm (1991-)
pol rådg ASD 2015, pol rådg LMD 2015-2016, pol rådg FIN 2016-

Nordås, Janne Sjelmo (1964-)
stsekr KRD 2007-2009

Noreide, Venke (1965-)
pol rådg FID 2001

Norheim, Hege Marie (1967-)
stsekr SMK 2000, stsekr FIN 2000-2001

Norman, Victor Danielsen (1946-)
str AAD 2001-2004

Normann, Lisbeth (1960-)
stsekr HOD 2013-

Norstein, Ingrid (1958-)
pers sekr LD 1990-1992, pol rådg LD 1992-1996

Norstrand, Idar Olav (1915-1986)
str LPD 1964-1965

Norvik, Erling Esbensen (1928-1998)
stsekr SMK 1981-1984

Norvik, Harald (1946-)
pers sekr SMK 1976-1979, stsekr OED 1979-1981,
stsekr OED 1981

Nygaard, Grete Horntvedt - se Horntvedt, Grete

Nygaardsvold, Johan (1879-1952)
str LD 1928, stm 1935-1945, også sjef for ABD 1935-1939,
også kst sjef for FD 1939, også kst sjef for FIN 1940,
også kst sjef for FIN 1940

Nyhus, Per (1927-1989)
stsekr SOS 1978-1979

Nyhus, Stian (1972-)
vik pol rådg HOD 2011

Nymo, Synnøve Pauline (1962-)
pers sekr KVD 1986-1987, pers sekr SOS 1990-1992

Nysom, Hans Hein Theodor (1845-1903)
str ArbD og RevD 1891, str ArbD 1891-1893, str S 1898-1899,
str ArbD 1899-1900, str S 1900

Næsheim, Arne (1964-)
pol rådg NOE (en) 1996, pol rådg OED 1997

Næsheim, Sikke (1963-)
pol rådg LD 2000-2001

Næsje, Jørgen (1972-)
stsekr FIN 2013-

Nålsund, Jon Ivar (1942-2003)
pers sekr FIN 1978-1979, stsekr ND 1988-1989,
stsekr UD (hs) 1990-1993