O

Personregister "Norges regjeringer siden 1814"

Forkortelser

 

Odden, Anne (1966-)
kst stsekr SMK 2006

Odegard, Jan Tore (1940-)
stsekr FD 1971

Offenberg, Egil (1899-1975)
str FGD 1945

Oftedal, Lars (1877-1932)
str SOS 1921-1922, str HanD 1922-1923,
str SOS 1924-1926, str HanD 1928-1931

Oftedal, Sven (1905-1948)
str SOS 1945, str SOS 1945-1948

Oksvik, Olav Berntsen (1887-1958)
kst str LD 1947-1948

Olav - senere Olav V (1903-1991)
kronprins, midl reg 1945

Olav V (1903-1991)
konge 1957-1991

Olli, Anne Karin (1964-)
stsekr KMD 2014-

Olsen, Arne Michael (1939-)
pers sekr KAD 1973-1975

Olsen, Geir Straume (1964-)
pol rådg LD 2002-2004, pol rådg LMD 2004,
stsekr FIN 2005

Olsen, Jan Henry Tungeland (1956-)
str FID 1992-1996

Olsen, Johan Ulrik (1885-1963)
str KAD 1948-1951, str KAD 1951-1955,
str KAD 1955-1958

Olsen, Kathrine Pernille - se Beite, Kathrine Pernille

Olsen, Odd Rikard (1947-2012)
stsekr ND 1989-1990

Olsen, Olaj Johan (1851-1920)
kst str FIN 1888, str FIN 1888-1889str JD 1888,
str S 1896-1897, str ID 1897-1898

Olsen, Per Gunnar (1950-)
pers sekr SD 1989

Olsen, Reidar Engell (1933-)
stsekr IndD 1973-1976, stsekr IndD 1976-1978,
stsekr IndD 1978-1979

Olsen, Sven (1922-2001)
stsekr FID 1971-1972

Olsen, Trygve Jens Asbjørn (1921-1979)
str FID 1972-1973

Olssøn, Christian Wilhelm Engel Bredal (1844-1915)
str FD 1893-1894, str S 1894-1895, str FD 1895,
str FD 1895-1898, str FD 1905-1907

Omholt, Anton Thorkildsen (1861-1925)
str FIN 1913-1920

Onarheim, Onar Selmer (1910-1988)
str FID 1963

Opsal, Kari-Anne - tidligere Larsen, Kari-Anne (1967-)
pol rådg FKD 2005-2007, kst stsekr FKD 2006-2007

Opseth, Kjell Olav (1936-2017)
str SD 1990-1996, str KAD 1996-1997

Orheim, Karita Bekkemellem - se Bekkemellem, Karita

Orskaug, Erik (1956-)
stsekr KOM 1992, stsekr KAD 1993-1996,
stsekr MD 1997

Oscar Joseph Franz - senere Oscar I (1799-1859)
vk 1824, vk 1833

Oscar I (1799-1859)
konge 1844-1859

Oscar II (1829-1907)
konge 1872-1905

Osmundsen, Terje (1957-)
pers sekr SMK 1981-1983, pers rådg SMK 1983-1985

Ostling, Kjetil Andreas (1973-)
stsekr BLD 2013

Ottervik, Rita (1966-)
pol rådg SMK 1996-1997

Ottesen, Atle (1978-)
pol rådg FD 2012-2013

Overvaag, Harald H. (1940-)
pers rådg SOS 1981-1985, stsekr SOS 1985-1986

Ovesen, Vidar (1966-)
stsekr FIN 2000-2001

Oxholm, Svein Erik (1938-)
pers sekr SOS 1976, pers rådg SOS 1976-1977