Q

Personregister "Norges regjeringer siden 1814"

Forkortelser

 

Quisling, Vidkun Abraham Lauritz (1887-1945)
str FD 1931-1932, str FD 1932-1933, stm Q 1940
også um Q 1940, min pres NS 1942-1945

Qvam, Ole Anton (1834-1904)
str JD 1891-1893, str JD 1898-1899, str ID 1899-1900,
også sjef for RevD 1900, også sjef for LD 1900
str JD 1900-1902, stm S 1902-1903

Qvigstad, Just Knud (1853-1957)
str KUD 1910-1912