Finansdepartementet

Statsråd 1814 -

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814.Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

1. Departement/5. Departement/Finans-, handels- og tolldepartementet/Finans- og tolldepartementet/
Finansdepartementet

 

2. mars 1814 -

1. Departement (finanssaker) (2. mars 1814 - 30. november 1814) 

1814         : Frederik Haxthausen og Carsten NielsenTank
1814         : Poul Christian Holst (konstituert departementssjef)
1814         : Jørgen Vogt (konstituert departementssjef)

5. Departement (finans-, handels- og tollsaker) (30. november 1814 - 31. desember 1818)
1814-         : Herman Wedel Jarlsberg
1816          : Christian Krohg
1818          : Jonas Collett

Finans-, handels- og tolldepartementet (1. januar 1819 - 31. desember 1845) 
         -1822: Herman Wedel Jarlsberg
1822-1836: Jonas Collett
1836-         : Jørgen Vogt

Finans- og tolldepartementet (1. januar 1846 - 31. desember 1999)
         -1846: Jørgen Vogt
1846-1847: Olaus Michael Schmidt
1847-1849: Jørgen Vogt
1849-1850: Valentin Sibbern
1850-1852: Christian Bretteville
1852          : Niels Andreas Thrap
1852-1853: Jørgen Vogt
1853          : Hans Riddervold
1853          : Jørgen Vogt
1853-1854: Christian Bretteville
1854          : Niels Andreas Thrap
1854-1855: Jørgen Vogt
1855-1856: Otto Vincent Lange
1856-1857: Erik Røring Møinichen
1857-1858: Otto Vincent Lange
1858-1859: Erik Røring Møinichen
1859-1861: Otto Vincent Lange
1861-1862: Erik Røring Møinichen
1862-1863: Otto Vincent Lange
1863-1865: Henrik Laurentius Helliesen
1865-1866: Erik Røring Møinichen
1866-1869: Henrik Laurentius Helliesen
1869-1870: Erik Røring Møinichen
1870          : August Christian Manthey
1870-1872: Henrik Laurentius Helliesen
1872-1873: August Christian Manthey
1873-1874: Henrik Laurentius Helliesen
1874          : August Christian Manthey
1874-1875: Henrik Laurentius Helliesen
1875          : Jacob Aall jr.
1875          : Henrik Laurentius Helliesen
1875          : Jacob Aall jr.
1875          : Henrik Laurentius Helliesen
1875-1876: Jens Holmboe
1876-1879: Henrik Laurentius Helliesen
1879-1880: Jens Holmboe
1880-1883: Henrik Laurentius Helliesen
1883-1884: Christian Schweigaard
1884          : Herman Johan Foss Reimers
1884-1888: Baard Madsen Haugland
1888          : Olaj Johan Olsen
1888          : Baard Madsen Haugland
1888-1889: Olaj Johan Olsen
1889          : Peder Olrog Schjøtt
1889          : Edvard Hagerup Bull
1889          : Olaj Johan Olsen
1889-1891: Evald Rygh
1891-1893: Johannes Steen
1893-1895: Ole Andreas Furu
1895          : Francis Hagerup
1895          : Fredrik Stang Lund
1895-1898: Birger Kildal
1898-1900: Elias Sunde
1900          : Georg August Thilesen
1900-1901: Søren Tobias Årstad
1901-1902: Elias Sunde
1902-1903: Elias Sunde
1903          : Gunnar Knudsen
1903-1904: Birger Kildal
1904-1905: Christian Michelsen
1905          : Gunnar Knudsen
1905          : Christian Michelsen
1905-1906: Edvard Hagerup Bull
1906-1907: Abraham Berge
1907-1908: Johan Magnus Halvorsen
1908-1910: Gunnar Knudsen
1910-1912: Abraham Berge
1912-1913: Fredrik Ludvig Konow
1913-         : Anton Thorkildsen Omholt
1915          : Otto Blehr 
         -1919: Anton Thorkildsen Omholt
1919-1920: Gunnar Knudsen
1920-1921: Edvard Hagerup Bull
1921-1923: Otto Blehr
1923-1924: Abraham Berge
1924-1926: Arnold Holmboe
1926-1928: Fredrik Ludvig Konow
1928          : Christopher Hornsrud
1928-1931: Per Berg Lund
1931-1932: Peder Kolstad
1932          : Jon Sundby
1932-1933: Jon Sundby
1933-1934: Per Berg Lund
1934-1935: Gunnar Jahn
1935-1936: Adolf Indrebø
1936-1939: Kornelius Olai Person Bergsvik
1939-         : Oscar Torp
1940          : Johan Nygaardsvold
1940          : Johan Nygaardsvold 
1940          : Gunnar Jahn (Adminstrasjonsrådet i Oslo)
         -1941:Oscar Torp
1941-1942: Paul Hartmann
1942          : Oscar Torp
1942-         : Paul Hartmann
1945          : Egil Kaare Sundt (rådmann i Oslo)
         -1945: Paul Hartmann
1945          : Gunnar Jahn
1945-1947: Erik Brofoss
1947-1951: Olav Meisdalshagen
1951-1955: Trygve Bratteli
1955-1956: Mons Lid
1956-1960: Trygve Bratteli
1960-         : Petter Jacob Bjerve
1962        : Trygve Bratteli 
         -1963: Petter Jacob Bjerve
1963          : Andreas Cappelen
1963          : Dagfinn Vårvik
1963-1965: Andreas Cappelen
1965-1971: Ole Myrvoll
1971-1972: Ragnar Christiansen
1972-1973: Jon Ola Norbom
1973-1976: Per Kleppe
1976-1979: Per Kleppe
1979-1981: Ulf Sand
1981          : Ulf Sand
1981-1986: Rolf Presthus
1986          : Arne Skauge
1986-1989: Gunnar Berge
1989-1990: Arne Skauge
1990-1996: Sigbjørn Johnsen
1996-1997: Jens Stoltenberg
1997-         : Gudmund Restad

Finansdepartementet (1. januar 2000 - )
         -2000: Gudmund Restad
2000-2001: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
2001-2005: Per Kristian Foss
2005-2009: Kristin Halvorsen
2009-2013: Sigbjørn Johnsen
2013-          : Siv Jensen
2013           : Tine Sundtoft (klimakvotesaker)