Forsiden

4. Departement (innenrikssaker)

Statsråd 1814 - 1818

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

2. Departement (innenrikssaker)/
4. departement (innenrikssaker)

 

2. mars 1814 - 31. desember 1818

2. Departement (innenrikssaker) (2. mars 1814 - -30. november 1814)
1814-         : Jonas Collett

4. Departement (innenrikssaker)
(30. november 1814 -31. desember 1818)
         -1816: Jonas Collett
1816          : Herman Wedel Jarlsberg
1816          : Christian Krohg
1816-1817: Herman Wedel Jarlsberg
1817-1818: Jonas Collett

Nyttige lenker