3. Departement (politisaker)

Statsråd 1814 - 1818

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

30. november 1814 - 31. desember 1818

1814-1817: Christian Adolph Diriks
1817          : Christian Krohg
1817-1818: Christian Adolph Diriks
1818          : Christian Krohg
1818          : Christian Adolph Diriks

Nyttige lenker