Justis- og beredskapsdepartementet

Statsråd 1814 -

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

3. Departement/2. Departement/Justis- og politidepartementet/
Justis- og beredskapsdepartementet

 

2. mars 1814 -

3. Departement (justissaker) (2. mars 1814 - 30. november 1814)
1814-       : Mathias Sommerhielm


2. Departement (justissaker)
(30. november 1814 - 31. desember 1818)
         -1815: Mathias Sommerhielm
1815-1816: Christian Adolph Diriks
1816-1817: Mathias Sommerhielm
1817          : Christian Adolph Diriks
1817-1818: Christian Krohg
1818-         : Christian Adolph Diriks

Justis- og politidepartementet (1. januar 1819 - 31. desember 2011)
         -1825: Christian Adolph Diriks
1825-1826: Poul Christian Holst
1826-1827: Jørgen Vogt
1827-1832: Poul Christian Holst
1832-1833: Valentin Sibbern
1833-1836: Poul Christian Holst
1836-1837: Valentin Sibbern
1837          : Andreas Arntzen
1837-1838: Poul Christian Holst
1838          : Olaus Michael Schmidt
1838-1839: Valentin Sibbern
1839-1842: Olaus Michael Schmidt
1842-1843: Valentin Sibbern
1843-1845: Olaus Michael Schmidt
1845-1846: Hans Christian Petersen
1846          : Valentin Sibbern
1846-1847: Hans Christian Petersen
1847-1848: Olaus Michael Schmidt
1848-1850: Søren Anton Wilhelm Sørenssen
1850-1851: Hans Christian Petersen
1851-1852: Søren Anton Wilhelm Sørenssen
1852          : Peder Carl Lasson
1852          : Søren Anton Wilhelm Sørenssen
1852-1853: Peder Carl Lasson
1853          : Søren Anton Wilhelm Sørenssen
1853          : Hans Christian Petersen
1853-1854: Jørgen Vogt
1854-1855: Hans Christian Petersen
1855-1856: Jørgen Vogt
1856-1857: August Christian Manthey
1857          : Erik Røring Møinichen
1857          : Iver Steen Thomle
1857          : Jørgen Vogt
1857-1858: Erik Røring Møinichen
1858-1859: Hans Christian Petersen
1859-1860: August Christian Manthey
1860-1861: Christian Birch-Reichenwald
1861          : Erik Røring Møinichen
1861-1863: Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl
1863-1864: August Christian Manthey
1864-1866: Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl
1866-1867: Erik Røring Møinichen
1867-1869: Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl
1869-1870: August Christian Manthey
1870          : Johan Collett Falsen
1870-1871: Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl
1871-1872: Johan Collett Falsen
1872-1874: Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl
1874          : Jacob Aall jr.
1874          : Jens Holmboe
1874-1877: Johan Collett Falsen
1877-1878: Christian Selmer
1878-1879: Johan Collett Falsen
1879           : Niels Petersen Vogt
1879-1880: Ole Bachke
1880          : Christian Jensen 
1880-1881: Christian Jensen
1881          : Frederik Christian Stoud Platou
1881          : Christian Schweigaard
1881-1882: Ole Bachke
1882-1883: Jens Holmboe
1883-1884: Christian Jensen
1884          : Christian Schweigaard
1884          : Ludvig Mariboe Benjamin Aubert
1884-1887: Aimar August Sørenssen
1887          : Birger Kildal
1887-1888: Jacob Stang
1888          : Walter Scott Dahl
1888          : Jacob Stang
1888          : Olaj Johan Olsen
1888-1889: Walter Scott Dahl
1889-1890: Ferdinand Nicolai Roll
1890-1891: Ulrik Frederik Christian Arneberg
1891-1893: Ole Qvam
1893-1894: Francis Hagerup
1894-1895: Ernst Motzfeldt
1895-1897: Francis Hagerup
1897-1898: Harald Smedal
1898-1899: Ole Qvam
1899-1900: Einar Løchen
1900-1902: Ole Qvam
1902-1903: Søren Tobias Årstad
1903-1905: Francis Hagerup
1905          : Christian Michelsen
1905          : Edvard Hagerup Bull
1905-1907: Harald Bothner
1907-1908: Johan Olaf Bredal
1908-1910: Johan Castberg
1910-1912: Herman Carsten Johannes Scheel
1912-1913: Fredrik Stang
1913-1916: Lars Kristian Abrahamsen
1916-1917: Andreas Tostrup Urbye
1917-1920: Otto Blehr
1920-1921: Otto B. Halvorsen
1921-1922: Olaf Amundsen
1922-1923: Arnold Holmboe
1923          : Otto B. Halvorsen
1923          : Odd Sverressøn Klingenberg
1923-1924: Christian Lange Rolfsen
1924-1926: Paal Berg
1926          : Ingolf Christensen
1926-1928: Knud Iversen Øyen
1928          : Cornelius Holmboe
1928-1930: Haakon Martin Evjenth
1930-1931: Arne Sunde
1931-1933: Asbjørn Lindboe
1933-1935: Arne Sunde
1935-1939: Trygve Lie
1939-         : Terje Wold
1940          : Ole Fingalf Harbek (Administrasjonsrådet i Oslo)
1945          : Carl Nicolai Stoud Platou (rådmann i Oslo)
         -1945: Terje Wold
1945          : Johan Cappelen
1945-1951: Oscar Chr. Gundersen
1951-1952: Oscar Chr. Gundersen
1952-1954: Kai Knudsen
1954-1955: Gustav Sjaastad
1955          : Jens Christian Hauge
1955-1963: Jens Haugland
1963          : Petter Mørch Koren
1963-1965: Oscar Chr. Gundersen
1965-1970: Elisabeth Schweigaard Selmer
1970-1971: Egil Endresen
1971-1972: Oddvar Berrefjord
1972-1973: Petter Koren
1973-1976: Inger Louise Valle
1976-1979: Inger Louise Valle
1979-1980: Andreas Cappelen
1980-1981: Oddvar Berrefjord
1981          : Bjørn Skau
1981-1985: Mona Røkke
1985-1986: Wenche Frogn Sellæg
1986-1989: Helen Marie Bøsterud
1989-1990: Else Bugge Fougner
1990-1992: Kari Gjesteby
1992-1996: Grete Faremo
1996-         : Anne Holt
1997          : Jørgen Kosmo 
         -1997: Anne Holt
1997          : Gerd-Liv Valla
1997-         : Aud Inger Aure
1999          : Dagfinn Høybråten 
         -1999: Aud Inger Aure
1999-2000: Odd Einar Dørum
2000-2001: Hanne Harlem
2001-2005: Odd Einar Dørum
2005-         : Knut Storberget
2009          : Trond Giske
2011          : Grete Faremo
         -2011: Knut Storberget
2011-         : Grete Faremo

Justis- og beredskapsdepartementet (1. januar 2012 - )
          -2013: Grete Faremo
2013-2016: Anders Anundsen
2013           : Monica Mæland (selskapslovgivningen)
2015-2018  : Sylvi Listhaug (innvandringssaker)
2016-2018  : Sylvi Listhaug (innvandrings- og integreringssaker)
2016-2018  : Per-Willy Trudvang Amundsen
2018-          : Sylvi Listhaug