5. Departement (økonomiske saker)

Statsråd 1814

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

2. mars 1814 - 30. november 1814

1814         : Carsten Tank Anker (tiltrådte ikke)

 

Nyttige lenker