Forsvarsdepartementet

Statsråd 1814 -

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

6. Departement/Departementet for landmilitæretaten/Armédepartementet/
Forsvarsdepartementet

 

30. november 1814 -

6. Departement (krigsadministrasjonen)
(30. november 1814 - 31. mars 1815)
1814-       : Diderik Hegermann

6. Departement (armésaker)/Armédepartementet
(31. mars 1815 - 31. desember 1818)
         -1816: Diderik Hegermann
1816-1818: Peter Motzfeldt
1818-         : Mathias Sommerhielm

Departementet for landmilitæretaten/Armédepartementet
(1. januar 1819 - 31. desember 1845)
         -1819: Mathias Sommerhielm
1819          : Jonas Collett
1819-1822: Peter Motzfeldt
1822-1825: Nicolai Krog
1825-1826: Jørgen Vogt
1826-1828: Nicolai Krog
1828-1830: Thomas Fasting
1830-1832: Nicolai Krog
1832-1833: Thomas Fasting
1833-1835:Nicolai Krog
1835-1836: Valentin Sibbern
1836-1837: Nicolai Krog
1837-1839: Palle Rømer Fleischer
1839          : Oluf Borch de Schouboe
1839-1840: Valentin Sibbern
1840-1842: Palle Rømer Fleischer
1842-1843: Oluf Borch de Schouboe
1843-         : Palle Rømer Fleischer

Departementet for arméen/Armédepartementet
(1. januar 1846 - 31. august 1885)
         -1846: Palle Rømer Fleischer
1846-1847: Valentin Sibbern
1847-1848: Palle Rømer Fleischer
1848-1851: Thomas Edvard von Westen Sylow
1851-1852: Hans Christian Petersen
1852          : Ole Wilhelm Erichsen
1852          : Hans Christian Petersen
1852-1853: Thomas Edvard von Westen Sylow
1853-1856: Hans Glad Bloch
1856-1857: Hans Christian Petersen
1857          : Harald Nicolai Storm Wergeland (tilforordnet)
1857          : Hans Christian Petersen
1857-1860: Hans Glad Bloch
1860-1862: Harald Nicolai Storm Wergeland
1862-1863: August Christian Manthey
1863-1866: Harald Nicolai Storm Wergeland
1866-1867: August Christian Manthey
1867-1868: Harald Nicolai Storm Wergeland
1868-1872: Niels Christian Irgens
1872          : August Christian Manthey
1872-1874: Lorentz Henrik Müller Segelcke
1874-1875: Christian Selmer
1875          : Anders Sandøe Ørsted Bull (tilforordnet)
1875          : Christian Selmer
1875          : Anders Sandøe Ørsted Bull (tilforordnet)
1875-1877: Lorentz Henrik Müller Segelcke
1877-1879: Adolph Frederik Munthe
1879-1880: Christian Selmer
1880-1881: Adolph Frederik Munthe
1881          : Anders Sandøe Ørsted Bull (tilforordnet)
1881-1884: Adolph Frederik Munthe
1884          : Anders Sandøe Ørsted Bull (konstituert)
1884          : Lars Christian Dahll
1884-1885: Ludvig Daae
1885-         : Johan Sverdrup

Forsvarsdepartementet (1. september 1885 - )
         -1889: Johan Sverdrup
1889-1891: Edvard Hans Hoff
1891-1893: Peter Theodor Holst
1893-1894: Christian Wilhelm Engel Bredal Olssøn
1894-1895: Johannes Winding Harbitz
1895-1898: Christian Wilhelm Engel Bredal Olssøn
1898-1900: Peter Theodor Holst
1900-1902: Georg Stang
1902-1903: Georg Stang 
1903          : Thomas Heftye
1903-1905: Oscar Sigvald Julius Strugstad
1905-1907: Christian Wilhelm Engel Bredal Olssøn
1907          : Christian Michelsen
1907-1908: Karl Friedrich Griffin Dawes
1908          : Thomas Heftye
1908-1909: Haakon Ditlev Lowzow
1909-1910: August Geelmuyden Spørck
1910-1912: Karl Sigwald Johannes Bull
1912-1913: Jens Bratlie
1913-1914: Hans Wilhelm Dopp Mandall Keilhau
1914-1919: Christian Theodor Holtfodt
1919          : Rudolf Elias Peersen
1919-1920: Ivar Aavatsmark
1920-1921: Karl Wilhelm Wefring
1921-1923: Ivar Aavatsmark
1923-1924: Karl Wilhelm Wefring
1924-1926: Rolf Jacobsen
1926          : Karl Wilhelm Wefring
1926-1928: Ingolf Christensen
1928          : Fredrik Monsen
1928-1931: Torgeir Anderssen-Rysst
1931-1933: Vidkun Quisling
1933-1935: Jens Isak de Lange Kobro
1935-         : Fredrik Monsen
1935          : Adolf Indrebø
1935-1936: Oscar Torp 
1939          : Johan Nygaardsvold
         -1939: Fredrik Monsen
1939-         : Birger Ljungberg
1940          : Sven Nielsen
1940          : Ingolf Christensen (Administrasjonsrådet i Oslo)
1941-1942: Oscar Torp 
         -1942: Birger Ljungberg
1942-1945: Oscar Torp 
1945          : Oscar Torp
1945-1951: Jens Christian Hauge
1951-1952: Jens Christian Hauge
1952-1954: Nils Langhelle
1954-1955: Kai Knudsen
1955-1961: Nils Handal
1961-1963: Gudmund Harlem
1963          : Håkon Kyllingmark
1963-1965: Gudmund Harlem
1965-1970: Otto Grieg Tidemand
1970-1971: Gunnar Hellesen
1971-1972: Alv Jacob Fostervoll
1972-1973: Johan Kleppe
1973-1976: Alv Jacob Fostervoll
1976-1979: Rolf Hansen
1979-1981: Thorvald Stoltenberg
1981          : Thorvald Stoltenberg
1981-1986: Anders C. Sjaastad
1986          : Rolf Presthus
1986-1989: Johan Jørgen Holst
1989-1990: Per Ditlev-Simonsen
1990-1993: Johan Jørgen Holst
1993-1996: Jørgen Kosmo
1996-1997: Jørgen Kosmo
1997-1999: Dag Jostein Fjærvoll
1999-2000: Eldbjørg Løwer
2000-2001: Bjørn Tore Godal
2001-2005: Kristin Krohn Devold
2005-2009: Anne-Grete Strøm-Erichsen
2009-2011: Grete Faremo
2011-2012: Espen Barth Eide
2012-2013: Anne-Grete Strøm-Erichsen
2013-         : Ine Marie Eriksen Søreide
2015          : Torbjørn Røe Isaksen (konstituert 12.-31. januar)