Marine- og postdepartementet

Statsråd 1815 - 1885

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

7. Departement/Marinedepartementet/Marine- og postdepartementet/(Postdepartementet)

 

31. mars 1815 - 31. august 1885 (- 1. oktober 1885)

7. Departement (marinesaker) (31. mars 1815 - 31. desember 1818)
1815-1817: Thomas Fasting
1817-1818: Jens Schou Fabricius (konstituert)
1818-         : Thomas Fasting

Departementet for sjømilitæretaten/Marinedepartementet
(1. januar 1819 - 31. desember 1845)
        -1820: Thomas Fasting
1820          : Jonas Collett
1820-1821: Mathias Sommerhielm
1821-1824: Thomas Fasting
1824-1825: Poul Christian Holst
1825-1826: Thomas Fasting
1826-1827: Hans Hagerup Falbe
1827-1830: Thomas Fasting
1830-1831: Nicolai Krog
1831-1833: Thomas Fasting
1833-1834: Nicolai Krog
1834-1836: Thomas Fasting
1836          : Nicolai Krog
1836-1839: Thomas Fasting
1839-1840: Hans Christian Petersen
1840-1841: Valentin Sibbern
1841-1843: Hans Christian Petersen
1843-1844: Valentin Sibbern
1844-1845: Hans Christian Petersen
1845-         : Henrich Herman Mejer Foss

Departementet for marinen/Marinedepartementet
(1. januar 1846 - 1. oktober 1861)
         -1848: Henrich Herman Mejer Foss
1848-1852: Ole Wilhelm Erichsen
1852          : Hans Christian Petersen
1852-1853: Niels Andreas Thrap (konstituert)
1853          : Hans Christian Petersen
1853          : Thomas Edvard von Westen Sylow
1853-1856: Ole Wilhelm Erichsen
1856-1857: Henrik Steffens Hagerup
1857          : Hans Christian Petersen
1857          : Henrik Steffens Hagerup
1857-1858: Hans Christian Petersen
1858-1859: Henrik Steffens Hagerup
1859-1860: Hans Christian Petersen
1860          : Jacob Worm Skjelderup (konstituert)
1860          : Ketil Motzfeldt
1860-1861: Harald Nicolai Storm Wergeland

Marine- og postdepartementet (2. oktober 1861 - 30. august 1885)
1861          : Ketil Motzfeldt
1861          : August Christian Manthey
1861-1863: Wolfgang Haffner
1863-1864: Erik Røring Møinichen
1864-1867: Wolfgang Haffner
1867-1868: August Christian Manthey
1868-1869: Wolfgang Haffner
1869-1871: Ole Jacob Broch
1871          : Johan Collett Falsen
1871-1872: August Christian Manthey
1872          : Ole Jacob Broch
1872          : August Christian Manthey
1872-1873: Jacob Lerche Johansen
1873-1874: August Christian Manthey
1874-1877: Jacob Lerche Johansen
1877-1878: Jens Holmboe
1878-1881: Jacob Lerche Johansen
1881-1882: Jens Holmboe
1882-1884: Jacob Lerche Johansen
1884          : Halfdan Lehman (konstituert)
1884          : Carsten Tank Nielsen (konstituert)
1884          : Halfdan Lehman (konstituert)
1884          : Johan Koren
1884-1885: Johan Sverdrup

Postdepartementet (1. mai 1885 - 1. oktober 1885)
1885          : Birger Kildal