Arbeids- og inkluderingsdepartementet - Antidiskrimineringssaker

Statsråd 2007 - 2008

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og statsrådene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

18. oktober 2007 - 15. februar 2008

2007-2008:      Manuela Ramin-Osmundsen