Forsiden

Samferdselsdepartementet

Statsråd 1885 -

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

Arbeidsdepartementet/
Samferdselsdepartementet

 

1. september 1885 -

Departementet for offentlige arbeider/
Arbeidsdepartementet
(1. september 1885 - 22. februar 1946)
1885-1887: Hans Rasmus Astrup
1887-1888: Birger Kildal
1888          : Aimar August Sørenssen
1888-1889: Oscar Jacobsen
1889-1891: Peter Birch-Reichenwald
1891-1893: Hans Hein Theodor Nysom
1893-1897: Peder Nilsen
1897-1898: Fredrik Stang Lund
1898-1899: Jørgen Løvland
1899-1900: Hans Hein Theodor Nysom
1900-1903: Jørgen Løvland
1903-1905: Hans Christian Albert Hansen
1905-1907: Kristofer Didrik Lemkuhl
1907-1908: Jørgen Brunchorst
1908-1910: Nils Ihlen
1910           : Bernhard Cornelius Brænne
1910-1912: Hans Jørgen Darre-Jenssen
1912          : Bernhard Cornelius Brænne
1912-1913: Nils Olaf Hovdenak
1913-1916: Andreas Tostrup Urbye
1916-1920: Fredrik Anton Martin Olsen Nalum
1920          : Ole Monsen Mjelde
1920-1921: Cornelius Middelthon
1921-1923: Ole Monsen Mjelde
1923-1924: Cornelius Middelthon
1924-1926: Ole Monsen Mjelde
1926          : Anders Venger
1926-1928: Worm Hirsch Darre-Jenssen
1928          : Magnus Nilssen
1928-1931: Ole Monsen Mjelde
1931-1933: Rasmus Olsen Langeland
1933-1935: Ole Monsen Mjelde
1935-1939: Johan Nygaardsvold
1939-         : Olav Hindahl
1940          : Gunnar Jahn (Administrasjonsrådet i Oslo)
1940          : Ingolf Christensen (Administrasjonsrådet i Oslo)
1945          : Halvdan Stokke (rådmann i Oslo)
1945          : Sven Nielsen (konstituert i Oslo)
         -1945: Olav Hindahl
1945          : Johan Strand Johansen
1945-         : Nils Langhelle

Samferdselsdepartementet (22. februar 1946 - )
         -1951: Nils Langhelle
1951-1952: Nils Langhelle
1952-1955: Jakob Martin Pettersen
1955-1960: Kolbjørn Varmann
1960-1963: Trygve Bratteli
1963          : Lars Leiro
1963-1964: Trygve Bratteli
1964-1965: Erik Himle
1965-1971: Håkon Kyllingmark
1971-1972: Reiulf Steen
1972-1973: John Austrheim
1973-1976: Annemarie Lorentzen
1976-1978: Ragnar Christiansen
1978-1979: Asbjørn Jordahl
1979-1981: Ronald Bye
1981          : Ronald Bye
1981-1983: Inger Koppernæs
1983-1986: Johan J. Jakobsen
1986-1988: Kjell Borgen
1988-1989: William Engseth
1989-1990: Lars Gunnar Lie
1990-1996: Kjell Opseth
1996-1997: Sissel Rønbeck
1997-1999: Odd Einar Dørum
1999-2000: Dag Jostein Fjærvoll
2000-2001: Terje Moe Gustavsen
2001-2005: Torild Skogsholm
2005-         : Liv Signe Navarsete
2009          : Magnhild Meltveit Kleppa
         -2009: Liv Signe Navarsete
2009-2012: Magnhild Meltveit Kleppa
2012-2013: Marit Arnstad
2013-          : Ketil Solvik-Olsen