Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet - Integreringssaker

Statsråd 2015 - 2016

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og statsrådene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

16. desember 2015 - 31. mars 2016

2015-2016: Sylvi Listhaug