Departementet for utviklingshjelp

Statssekretær 1984 - 1989

Den politiske stillingen som statssekretær i departementene vokste fram fra 1947. Statssekretærene og de politiske rådgiverne er statsministerens og statsrådenes politiske medarbeidere. Statssekretærene utnevnes av Kongen i statsråd, mens de politiske rådgiverne ansettes av Statsministerens kontor.

1. januar 1984 - 31. desember 1989

1984-1986: Odd Jostein Sæter
1986-1987: Hans Christian Bugge
1987-1989: Arne Arnesen
1989         : Torun Dramdal