Departementet for utviklingshjelp

Statsråd 1984 - 1989

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

1. januar 1984 - 31. desember 1989

1984-1986: Reidun Brusletten
1986-1988: Vesla Vetlesen
1988-1989: Kirsti Kolle Grøndahl
1989        : Tom Vraalsen