Utenriksdepartementet - Sekretariatet for utviklingshjelp

Statsråd 1983

Statsråd er den tradisjonelle betegnelsen på et regjeringsmedlem som ikke er statsminister eller utenriksminister. Betegnelsen brukes synonymt med minister, og ble innført ved kongelig resolusjon av 19. mai 1814. Statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene utgjør Statsrådet når de møtes under Kongens ledelse.

17. juni 1983 - 31. desember 1983

1983        : Reidun Brusletten